Informator o dyskach optycznych

Plasmon Data Systems oferuje bezpłatnie "Quick Guide to Optical Disk Technology". Informator ten zamieszcza wyczerpujące dane o właściwościach, zastosowaniach oraz szczegółach realizacji technicznej różnych typów pamięci optycznych. Przeznaczony jest dla handlowców, integratorów sprzętu i użytkowników jako kompendium ułatwiające zrozumienie różnic i dokonywanie wyboru między rozmaitymi nośnikami i systemami pamięci optycznych, w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom.

Plasmon Data Systems oferuje bezpłatnie "Quick Guide to Optical Disk Technology". Informator ten zamieszcza wyczerpujące dane o właściwościach, zastosowaniach oraz szczegółach realizacji technicznej różnych typów pamięci optycznych. Przeznaczony jest dla handlowców, integratorów sprzętu i użytkowników jako kompendium ułatwiające zrozumienie różnic i dokonywanie wyboru między rozmaitymi nośnikami i systemami pamięci optycznych, w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom.

Informator zawiera diagramy i opisy technik stosowanych w dyskach optycznych oraz magnetooptycznych. Przytoczono także informacje o zapisywalnych CD. Plasmon Data Systems jest producentem nośników i systemów pamięci optycznych.

Plasmon Data Systems, USA, Milpitas, CA, tel. 408 956 9400, fax 408 956 9444.


TOP 200