Informacje w karbach

Temat metadanych do tej pory nie doczekał się na polskim rynku wydawniczym zbyt wielu wydań. Publikacja Marka Nahotko jest jedną z nielicznych pozycji zawierających obszerny, całościowy przegląd tej problematyki.

Temat metadanych do tej pory nie doczekał się na polskim rynku wydawniczym zbyt wielu wydań. Publikacja Marka Nahotko jest jedną z nielicznych pozycji zawierających obszerny, całościowy przegląd tej problematyki.

Od opisu podstawowych pojęć i definicji, poprzez wskazanie głównych obszarów zastosowań metadanych i najważniejszych problemów związanych z identyfikacją dokumentów cyfrowych, po zaprezentowanie wybranych, konkretnych schematów metadanych (np. Dublin Core) oraz oprogramowania służącego do opisu i wyszukiwania informacji za pomocą metadanych.

Informacje w karbach
Zdaniem autora metadane odgrywają coraz większą rolę w opracowywaniu dokumentów elektronicznych. Świadczą o tym m.in. decyzje o wykorzystaniu schematów metadanych do opisu zasobów cyfrowych przez największe ośrodki bibliograficzne świata, w tym Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych. Największe trudności wiążą się z dynamicznym charakterem dokumentów udostępnianych w Internecie. Są one coraz bardziej wirtualne, nie istnieją fizycznie, lecz są tworzone na żądanie użytkownika przez oprogramowanie komputerowe, które do ich wygenerowania używa różnych składników zawartości sieci. Konieczne staje się opracowanie nowych modeli i narzędzi do tworzenia rekordów bibliograficznych uwzględniających specyfikę sieci rozległych.

Marek Nahotko jest jednak optymistą. Wierzy, że nad chaosem informacyjnym w Internecie da się skutecznie zapanować. Do tego celu bardzo użyteczne mogą być właśnie metadane - czyli informacje o danych, które w coraz większym zakresie mogą być generowane również automatycznie. "Uporządkowanie zasobów internetowych i umożliwienie ich efektywnego przeszukiwania jest możliwe. Często implementacja nowych technologii wywołuje problemy, które jednak są w coraz większym stopniu rozwiązywane przez same technologie. Podobnie jest w dziedzinie sieci rozległych - rozwijane, coraz lepsze technologie są wykorzystywane nie tylko do zapewnienia jak najlepszego dostępu do sieci, ale także do porządkowania zawartych w nich treści" - pisze autor we wstępie do książki. Jego przeświadczenia są oparte na gruntownej wiedzy. Problematyką metadanych zajmuje się już bowiem od wielu lat i jest jednym z niewielu w polskim środowisku naukowym specjalistów w tej dziedzinie.

Marek Nahotko: "Metadane. Sposób na uporządkowanie Internetu". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004


TOP 200