Informacje o NetWare

Serwer WWW z informacjami dla użytkowników produktów Novella.

Serwer WWW z informacjami dla użytkowników produktów Novella.

Administratorzy systemu NetWare, którym nie wystarcza wsparcie techniczne udzielane przez firmę Novell lub też ci, którzy chcą poznać opinię niezależnych od producenta specjalistów i techników, uzyskali nowe źródło zdobywania informacji. Swój internetowy serwer WWW otworzyła światowa grupa użytkowników systemu NetWare (NetWare Users International - NUI). Dostępny jest on pod adresemhttp://www.nuinet.com/

Uroczyste otwarcie nastąpiło na konferencji BrainShare '96, która odbyła się w Salt Lake City w USA w ubiegłym miesiącu. Przedstawiciele NUI zapowiedzieli, że powstałe forum techniczne nie będzie w żaden sposób zależne czy też cenzurowane przez firmę Novell. Dostęp do niego jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych tematyką systemów NetWare 3.x i 4.x oraz współpracujących z nimi produktów. Nowy serwer odróżnia się od forum NetWire prowadzonego przez firmę Novell w sieci CompuServe przede wszystkim tym, że oferuje w pełni multimedialne prezentacje wykorzystując możliwości sieci World Wide Web.

Jak dotąd Novell nie wyraził opinii co do nowego forum technicznego. Na serwerze NUInet znaleźć można następujące informacje i formy wsparcia technicznego:

* Nowe wersje driverów i łat na system (patch) oferowane przez firmę Novell.

* Wiele hipertekstowych podłączeń do różnych plików z informacjami zawartych w NetWare Support Encyclopedia oraz możliwość zgłaszania problemów do inżynierów Novella.

* Dyskusje na temat różnych problemów i metod ich rozwiązywania - archiwum zawiera materiały datowane od stycznia br., kiedy to rozpoczęto beta testy nowego serwera.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200