Informacja w modułach

Katowicka firma Login planuje stworzenie sieci dystrybutorów, sprzedających jej system obiegu informacji - KODE.

Katowicka firma Login planuje stworzenie sieci dystrybutorów, sprzedających jej system obiegu informacji - KODE.

"Prowadzimy obecnie rozmowy z kilkoma firmami partnerskimi Lotusa w Polsce, które nie mają własnych aplikacji. Oferujemy im produkt, przeszkolenie i wsparcie" - mówi Andrzej Paluch, dyrektor generalny Login sp. z o.o. z Katowic. "Nie zamierzamy jednak szukać wyłącznie pośród partnerów Lotusa. Warunkiem jest znajomość technologii Notes i Domino" - dodaje. System KODE, który wprowadzono do sprzedaży przed dwoma miesiącami, jest obecnie wdrażany m.in. w Alpinus SA, firmie produkującej sprzęt turystyczny.

Piąta wersja

Początkowo Login zajmował się sprzedażą sprzętu komputerowego. Szybko jednak podjęto decyzję o skupieniu działań na usługach integracyjnych. Decyzja dotyczyła również wyboru technologii, na podstawie któ-rej firma zamierzała świadczyć usługi. Katowicka spółka spec-jalizuje się w tworzeniu aplikacji na platformę Lotus Notes/Domino, np. do obsługi firm handlowych.

"Pracując z klientami, dostrzegliśmy potrzebę stworzenia oprogramowania, które umożliwiłoby przekrojowy dostęp do informacji gromadzonych w różnych bazach danych. Pomysł ten stał się jednak możliwy do zrealizowania dopiero z chwilą po-jawienia się na rynku piątej wersji pakietu Domino. Wersja 4.6 nie zapewniała jeszcze takich możliwości" - mówi Andrzej Paluch. W wyniku tych obserwacji powstał pomysł stworzenia uniwersalnego systemu obiegu informacji - KODE Obieg Dokumentów Elektronicznych.

System KODE wspomaga rejestrowanie, skanowanie, przechowywanie, a także zarządzanie obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie. Dzięki oparciu KODE na platformie Lotus Notes/Domino system współpracuje ze wszystkimi aplikacjami wykorzystującymi technologię OLE (np. Microsoft Office). System pozwala również na łączenie KODE ze stosowanymi w przedsiębiorstwach rozwiązaniami branżowymi. Wbudowane mechanizmy łączności z bazami relacyjnymi (np. DB2, SQL czy Oracle) umożliwiają ich lepsze wykorzystanie. W grudniu ub.r. Login uzyskał dla KODE certyfikat IBM Netfinity Server Proven.

Absolutna uniwersalność

KODE ma budowę modularną. Pozwala to firmie na tworzenie i wdrażanie u klienta niezależnie funkcjonujących modułów. Przykładem jest powstały niedawno moduł handel elektroniczny. Połączenie tego modułu z KODE sprawia, że z chwilą, gdy klient tworzy dokument, automatycznie trafia on do obiegu dokumentów w firmie. Według przedstawicieli firmy, system może znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwach różnych wielkości bez względu na ich profil.


TOP 200