Informacja to "żyła złota"

Materia, energia i informacja - to trzy niezbędne czynniki rozwoju społecznego. Ten ostatni nabiera obecnie coraz większego znaczenia, zwłaszcza w rozwoju jednostkowym każdego człowieka, a w rozwoju zawodowym szczególnie. Warto się nim zająć dokładniej.

Materia, energia i informacja - to trzy niezbędne czynniki rozwoju społecznego. Ten ostatni nabiera obecnie coraz większego znaczenia, zwłaszcza w rozwoju jednostkowym każdego człowieka, a w rozwoju zawodowym szczególnie. Warto się nim zająć dokładniej.

Informacja to proces przekazywania wiadomości, na podstawie których ludzie, organizmy żywe i urządzenia mogą w sprawny sposób przeprowadzać celowe działania. Wymagania współczesnej gospodarki sprawiają, że nie tylko czas, ale i informacja to pieniądze. Zdobywanie informacji o rynku pracy, wiedzy o potencjalnych pracodawcach i ich kondycji ekonomicznej nie może być zbyt czasochłonne. Niestety, do tej pory, nawet dotarcie do najprostszych informacji teleadresowych zajmowało sporo czasu. Informacje szczegółowe były w zasadzie niedostępne. Dzięki komputeryzacji sytuacja dość radykalnie się zmienia. Powstaje coraz więcej firm i programów komputerowych, dzięki którym można uzyskać odpowiedź na dowolne, nurtujące nas pytanie, nawet jeśli baza danych jest za oceanem.

Wiedza, jak wielkie są możliwości sięgania do różnych światowych komputerowych baz danych, w polskim społeczeństwie jest znikoma. O jej rozszerzenie starają się m.in. pracownicy Centrum Wyszukiwania Informacji Prefesjonalnej WIP. Centrum prowadzi szeroką działalność usługowo-informacyjną dla wielu instytucji naukowych i przedsiębiorstw przemysłowych. Najczęściej wykorzystywany jest serwis informacyjny Dialog w Palo Alto w USA. Łączenie się z Kalifornią trwa kilkadziesiąt sekund. Z Polski można to robić poprzez sieć komputerową NASK, co kosztuje o wiele taniej niż tradycyjny telefon do Ameryki. Połączenie takie otwiera bramy informatycznego Sezamu, gdzie zgromadzone są informacje ze wszystkich prawie dziedzin życia. Pisząc na naszym komputerze pytanie, wysyłamy je do bazy w Krzemowej Dolinie (Palo Alto), skąd uzyskamy odpowiedzi z informacjami o polskich przedsiębiorstwach i ich powiązaniach ekonomicznych, szybciej niż moglibyśmy to uzyskać w którymś z naszych resortów.

Rzecz jasna, znacznie więcej bardziej szczegółowych informacji z Polski i o Polsce można uzyskać w naszych bazach informacyjnych. Jednak jak dotychczas jest ich zaledwie kilka. Znacznie wyprzedzają nas pod tym względem np. Węgrzy, szczycący się 60-ma komputerowymi bazami danych. Jest to niezły interes i występuje coraz większe zapotrzebowanie społeczne na szybkie źródła informacji.

Dość pokaźną komputerową bazę danych z kilkunastu dziedzin nauki i techniki ma Ośrodek Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Udostępnia on naukowcom informacje na dyskietkach i dyskach optycznych oraz realizuje odpłatnie innego rodzaju zlecenia, łącznie z umożliwieniem dostępu do laboratorium komputerowego.

Informacje z dziedziny produkcji, przemysłu i handlu uzyskać można za pośrednictwem firmy Kompass. Jej główna siedziba mieści się w Zurichu i obejmuje ponad 80 krajów, ale od 2 lat ma swoją filię również w Polsce. Za pośrednictwem systemu Koliber można z Kompassu błyskawicznie zdobyć informacje o każdej spośród 25 tys. polskich firm. Dane o nich są aktualizowane 2 razy do roku. Obejmują ofertę rynkową firmy, jej odbiorców, dostawców i konkurentów, nasycenie towarami i usługami oraz porady marketingowe, itp. Uniwersalny System Klasyfikacyjny, stworzony specjalnie dla Kompassu, jest używany m.in. przez EWG. Podstawową ideą tego systemu jest umożliwienie każdemu zainteresowanemu uzyskania rzetelnych informacji o dostawcach i odbiorcach. Ułatwia to znakomicie ich współpracę.

Komputerowy katalog polskich firm i przedsiębiorstw pod nazwą BF DATA BANK stworzyła firma Business Foundation. Zawiera on informacje o ok. 7 tys. firm, z podaniem m.in. ich obrotów, wielkości eksportu, zysków, liczby pracowników, a nawet numeru rachunku bankowego. Program BF DATA BANK jest dwujęzyczny (polsko-angielski), co ułatwia kontakty handlowe z kontrahentami zagranicznymi.

Od 1990 r. istnieje w Polsce prywatna firma INFO CREDIT, która spełnia m.in. rolę gospodarczej agencji wywiadowczej, z której usług warto skorzystać aby uniknąć kłopotliwych sytuacji i zmniejszyć stopień ryzyka finansowego. Opracowywane przez tę firmę informacje dotyczą kondycji przedsiębiorstw, ich możliwości rozwojowych, a także historii i powiązań kapitałowych. Są to informacje niezwykle cenne dla początkujących biznesmenów i poszukujących pracy bezrobotnych. Nie brak bowiem na naszym rynku firm niesolidnych lub wręcz nieuczciwych, które chcą się bogacić na ludzkiej naiwności i niewiedzy.


TOP 200