Informacja dla mas

Dołączenie do SQL Server 7 produktów do wspomagania decyzji umożliwia przedsiębiorstwom wdrożenia niewielkim kosztem rozwiązań z zakresu informacji zarządczej.

Dołączenie do SQL Server 7 produktów do wspomagania decyzji umożliwia przedsiębiorstwom wdrożenia niewielkim kosztem rozwiązań z zakresu informacji zarządczej.

Pojawienie się OLAP Services wraz z SQL Server 7 zmieniło rynek informacji zarządczej (business intelligence). Wprawdzie roczna obecność na rynku OLAP Services nie wpłynęła znacząco na pozycję dostawców narzędzi analitycznych i produktów do eksploracji danych takich jak Holos, Hyperion czy SAS, ale uderzyła jednak w producentów tańszych rozwiązań. Ci, by nie konkurować bezpośrednio z Microsoftem, muszą różnicować swoje narzędzia, szukać rynków niszowych.

MS OLAP jest czymś więcej niż tylko zestawem analitycznym klient/serwer. Wielu niezależnych producentów baz danych zaadaptowało bowiem interfejs dostępu używany w MS OLAP, zaś wiele firm programistycznych skorzystało z możliwości wbudowanych w MS Office 2000 i Visual Studio do tworzenia własnych spec-jalizowanych aplikacji analitycznych.

SQL Server w hurtowni

Aplikacja do wspomagania procesów podejmowania decyzji składa się z trzech elementów: hurtowni danych "na zapleczu", serwera OLAP w pośredniej warstwie oraz programów klienckich dostępu do danych, analizy i prezentacji. Optymalna realizacja zestawu OLAP Services wymaga dwóch komputerów z Windows NT, na których zainstaluje się hurtownię danych i serwer analityczny MS OLAP Server. Klientem może być komputer z Win 95/98/NT i jednym z licznych programów analitycznych.

Realizacja hurtowni wymaga zaprojektowania schematu i jego implementacji, stworzenia skryptów do pobrania danych z baz operacyjnych, dokonania niezbędnych transformacji danych i załadowania ich do hurtowni. Hurtownię danych opartą na SQL Serverze można zaprojektować i utworzyć, posługując się programem SQL Enterprise Manager, modułem zestawu Microsoft Management Console (MMC). Enterprise Manager graficznie tworzy i modyfikuje obiekty hurtowni oraz generuje skrypt dla SQL Servera dla dokonania niezbędnych operacji w bazie produkcyjnej lub testowej. Do modelowania gwiazdowej struktury hurtowni w bazie relacyjnej może służyć Visual Database Designer.

Najtrudniejszy problem realizacji hurtowni polega na sprecyzowaniu, jakie dane należy pobrać, jak je przekształcić z formatu operacyjnego na postać obowiązującą w hurtowni i jak załadować dane do hurtowni. MS SQL Server 7 do wykonania tych operacji oferuje narzędzie Data Transformation Services (DTS). Pozwala ono na pobieranie danych z baz SQL Ser-ver i Oracle lub z dowolnego źródła zgodnego z ODBC. Wynikowy zbiór danych może być załadowany do SQL Servera lub innej bazy ODBC.

DTS tworzy zadania do dokonywania operacji pobierania, transformacji i ładowania w formie skryptów Transact SQL (dialekt używany przez MS SQL Server i Sybase), VBScript, JavaScript i komend Perl. DTS może dokonywać licznych operacji na danych, w tym wyliczyć nowe wartości z połączenia kolumn lub agregacje. Struktury danych, skrypty do pobierania, transformacji i ładowania danych oraz inne metadane (np. odwzorowanie nazw tabel na określenia biznesowe) są przechowywane w repozytorium Microsoft, ważnym elemencie projektu każdej hurtowni danych.

Warstwa pośrednia - OLAP Services

OLAP Services mogą współpracować z różnymi bazami danych, nie tylko SQL Server. Nie można ich kupić jako oddzielnego produktu, natomiast można je instalować niezależnie od serwera Microsoftu.

Kluczowym obiektem MS OLAP jest sześ-cian danych - struktura służąca do zapamiętywania wielowymiarowych danych zagregowanych. Analiz OLAP dokonuje się przez zadawanie zapytań (dokonywanie selekcji, obrotów i przekrojów) do tego sześ-cianu. Edytor sześcianów pozwala na ich tworzenie przez wybranie jednej tabeli faktów (danych numerycznych, takich jak dochód czy koszt) oraz kluczy wymiarowych z dowolnymi poziomami szczegółowości (np. czas podawany w dniach, tygodniach, miesiącach i latach), określającymi jak dane się agreguje i tworzy przekroje. Projekt hurtowni powinien uwzględniać specyfikę tworzenia sześcianów przez MS OLAP, możliwie ściśle dopasowując się do teoretycznego modelu gwiazdy lub płatka śniegu.

Sześcian danych można przechowywać w relacyjnej bazie danych (relacyjny model OLAP), w bazie wielowymiarowej (MOLAP) lub hybrydowej (HOLAP, podzielony między bazę wielowymiarową i relacyjną). SQL Server pozwala na realizację każdej z tych możliwości. W celu osiągnięcia dobrej wydajności analiz OLAP wskazane jest zapisywanie danych w strukturach MOLAP; na dysku taka struktura wymaga jednak wielokrotnie więcej miejsca niż wynosi rozmiar danych. Jeżeli natomiast w sześcianie jest bardzo dużo danych, relacyjny model pozwala na partycjonowanie danych, a każda partycja może mieć inny model zapamiętywania.

Ponieważ agregowanie powoduje gwałtowny przyrost rozmiaru przestrzeni dyskowej, MS OLAP oferuje możliwość definiowania, które agregacje będą zapisywane na dysku, a które będzie można obliczać na bieżąco w trakcie wykonywania zapytania. Ponadto pozwala na definiowanie w sześcianie innych pól wczytywanych z dodatkowych tabel lub wyliczanych (za pomocą funkcji napisanych przez użytkownika) w trakcie realizacji zapytania.

Aplikacje klienckie

Na rynku istnieje wiele uniwersalnych narzędzi analitycznych współpracujących z MS OLAP, obecnie dostarcza je ponad 10 firm, w tym Cognos (NovaView), Seagate Software (Worksheet i Analyzer), OLAP@Work, Portola, Knosys (ProClarity). Część z nich jest bezpłatna, koszt innych jest znikomy. Również Excel 2000 może stanowić uniwersalny interfejs do MS OLAP.

Język Visual Basic for Applications, wbudowany w Microsoft Office 2000 Developer Edition, nadaje się do tworzenia analitycznych rozszerzeń programów biurowych o możliwości analityczne dla określonych zastosowań. Pakiet Visual Studio 6 umożliwia korzystanie z OLE DB for OLAP, pozwalając na operowanie na wielowymiarowych obiektach danych i buforowanie w pamięci, pobieranie z repozytorium informacji o zawartości i strukturze hurtowni, istniejących sześcianach danych.

Operowanie na danych

Architektura OLAP Services jest otwarta. Pozwala operować na sześcianach danych za pomocą zestawu funkcji Decision Support Objects API, służących do rozszerzania właściwości pakietu administracyjnego OLAP Manager. Rozszerzenia komponentów ActiveX Data Objects MD służą do tworzenia interfejsu aplikacji klienckich do sześcianów danych. Język Multidimensional Expression (MDX) stanowi wielowymiarowe rozszerzenie SQL o funkcje zdefiniowane przez Microsoft w OLE DB for OLAP. Funkcja obracanej tabeli PivotTable pozwala na dwukierunkową wymianę danych wielowymiarowych z aplikacją kliencką. Wszystko to powoduje, że MS OLAP jest raczej zestawem programistycznym do opracowania aplikacji niż produktem OLAP "z półki".

SQL Server 7 z OLAP Services jest dostępny od stycznia 1999 r. Od tego czasu Microsoft ulepszył m.in. wydajność SQL Servera w zakresie wykonywania operacji analitycznych. Następna wersja, nazwana SQL Server 2000, będzie dostępna w połowie br.

Obecnie dostępne są dwie wersje SQL Server - Standard i Enterprise. Obie zawierają relacyjny motor danych, pełną replikację danych, DTS oraz repozytorium Meta Data Repository 2.0. W wersji standardowej nie ma możliwości partycjonowania danych wielowymiarowych. Koszt wersji Enterprise wynosi: od 1400 USD (dla 5 użytkowników) do 29 tys. USD (dla 250 użytkowników).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200