InfoApteka czyli jak prosto korzystać z komputera w aptece

Moje przekonanie, że tylko w systemach z graficznym interfejsem użytkownika da się tworzyć przyjazne oprogramowanie, znalazło jeszcze jedno potwierdzenie w programie (a właściwie zestawie programów) do prowadzenia apteki - InfoApteka, opracowanym przez firmę InfoVide z Warszawy. Z drugiej strony, program ten podważył nieco moje nieuzasadnione przekonanie, że tylko w środowisku Windows da się opracować ładne programy graficzne.

Moje przekonanie, że tylko w systemach z graficznym interfejsem użytkownika da się tworzyć przyjazne oprogramowanie, znalazło jeszcze jedno potwierdzenie w programie (a właściwie zestawie programów) do prowadzenia apteki - InfoApteka, opracowanym przez firmę InfoVide z Warszawy. Z drugiej strony, program ten podważył nieco moje nieuzasadnione przekonanie, że tylko w środowisku Windows da się opracować ładne programy graficzne.

Interfejs użytkowy programu jest zgodny z zaleceniami CUI (Common User Interface), opracowanymi wspólnie przez kilka znanych firm programistycznych, m.in. Microsoft. Korzysta się tu z modelu książki z zakładkami (stosowanego np. przez firmę Borland w arkuszu obliczeniowym Quattro Pro dla Windows) oraz z przycisków radiowych, pasków przewijania, list rozwijanych, itp.

Zestaw programów InfoApteka jest przeznaczony do kompleksowej obsługi apteki - od pierwszego kontaktu z klientem (moduł Ekspedycja), przez recepturę, to jest przygotowanie leków (moduł Receptura) do magazynu, obsługi zamówień i drukowania sprawozdań finansowych, zgodnych z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia (moduł Magazyn).

Wymagania sprzętowe

Program powinien być instalowany na komputerach 386DX lub lepszych z 1 MB pamięci i dyskiem stałym co najmniej 80 MB. Do drukowania rachunków dla klienta przewidziano drukarkę paragonową Star SP 342C, zaś do drukowania faktur, zamówień i sprawozdań zaleca się 15-calową drukarkę OKI 321, z polskimi literami według strony kodowej 852. Komputer powinien być wyposażony w kartę VGA z monitorem kolorowym lub monochromatycznym oraz w mysz.

System przeznaczony jest do pracy na samodzielnym komputerze lub w sieciach Novell (za wyjątkiem Novell Lite) lub Lantastic (zalecana przez producenta programu). W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, wskazane jest zainstalowanie systemu na dwóch komputerach w sieci i systematyczne wykonywanie kopii zapasowych.

Frontem do klienta

Początkowe menu programu (rys. 1) jest modyfikowane w zależności od potrzeb i na przykład dla pierwszego stołu zawiera tylko pozycje Ekspedycja i Koniec. Program przystosowany jest zarówno do sprzedaży leków gotowych z różną zniżką lub opłatą ryczałtową oraz do przyjmowania i obliczania ceny leków, wykonywanych na miejscu zgodnie z receptą. Program kontroluje poprawność wpisywanej zniżki, zmianę taksacji, akceptuje rezygnację klienta z leku i automatycznie oblicza należność za leki (rys. 2). W razie uzasadnionej reklamacji istnieje możliwość wycofania rachunku i odliczenia należności. Wystawiony rachunek zostaje zaksięgowany w rozliczeniach finansowych apteki.

Razem z programem jest instalowana stale aktualizowana kartoteka leków, dostępnych na rynku, razem z podziałem na grupy zniżek, ceny urzędowe i limitowane. Po dostawie leków o nowej cenie, z pierwszego stołu można dokonać zmiany ceny, bez potrzeby przeprowadzania remanentu.

Poszukiwanie leku w kartotece sprowadza się do napisania kilku pierwszych liter nazwy. Nie ma potrzeby pamiętania skomplikowanych identyfikatorów lub numerów.

Receptura

Cały zestaw leków i substratów do realizacji recept został podzielony na kilka logicznych grup. Naciśnięcie klawisza funkcyjnego wywołuje na ekran obraz grupy. Ponadto, podobnie jak przy sprzedaży, wystarczy napisać pierwszych kilka liter nazwy leku, a na ekranie pojawi się on w postaci butelki, stojącej na półce (rys. 2). Program pozwala na łatwe modyfikowanie zawartości grupy przez dodawanie lub usuwanie leków przy użyciu myszy. Przeniesienie składnika z półki do odpowiedniego pola receptury i wpisanie ilości pozwala na automatyczne obliczenie należności. Wygodna możliwość wpisania ilości typu "Ad 100g" powoduje obliczenie ilości składnika, po wpisaniu innych składników podstawowych. Dla usprawnienia, leki często sprzedawane na receptę mogą być przygotowane na zapas i "odstawione" na półkę leków gotowych.

Magazyn

Moduł ten (rys. 3) jest przeznaczony do obsługi kartoteki leków gotowych, substratów, parafarmaceutyków i innych towarów. Pozwala on m.in. na kontrolę stanu magazynu, wprowadzanie nowych leków, kontrolę ich ważności i numerów serii, druk raportów refundacyjnych dla Wydziału Zdrowia oraz przeprowadzenie remanentu.

System InfoApteka przechowuje informacje o lekach w ułożonej alfabetycznie kartotece (bazie danych) o formacie odpowiadającym typowej kartotece na papierze. Każdy lek znajduje się na oddzielnej kartce, zawierającej komplet informacji o nim. Informacje o leku zawierają nie tylko cenę, numer serii, datę ważności, ale także ostrzeżenia o dopuszczalnych sposobach sprzedaży (bez recepty, na receptę, na receptę z wtórnikiem, lek o działaniu niebezpiecznym).

Moduł Magazyn obsługuje także dostawy, generuje zamówienia po obniżeniu się zapasów do poziomu minimalnego i wykonuje rozliczenia księgowe.

Program InfoApteka został opracowany przez firmę InfoVide (ul. Lindleya 16, tel. 24 80 31) we współpracy ze szwajcarską firmą International Medical Statistics, zajmującą się statystyką medyczną i farmaceutyczną.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200