Inercyjne green IT

Odpowiada

W działania recyklingowe są zaangażowane wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Black Point SA. To naturalna konsekwencja przyjętego przez firmę modelu biznesowego. Technologia wytwarzania materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w Black Point SA opiera się w zasadniczym stopniu na kartridżach odzyskanych z rynku. Taki proces produkcji decyduje o dużej roli, jaką w grupie mają spółki zależne - Eco Service i TBG. Dodatkowo w grupie działa spółka Ekomar, typowa sortownia odpadów z tworzyw sztucznych. Eco Service i TBG pozyskują z rynku i wprowadzają do, krwiobiegu Black Point puste kartridże, wykorzystywane później do produkcji. "Taki model biznesu nie jest przypadkowy, ale przede wszystkim jest konsekwentnie budowany, skuteczny i sprawny" - mówi Marcin Adamski, prezes Eco Service, członek zarządu Black Point SA.

Zdecydowana większość produktów Black Point jest wytwarzana z odzyskanych z rynku kartridży. Eco Service wyrósł na jedną z największych w Europie firm zajmujących się pozyskiwaniem i dystrybucją pustych kartridży. Rocznie pozyskuje ponad 2, 5 mln pustych opakowań po tuszach i tonerach, a dzięki udziałom w niemieckiej spółce TBG zamierza zwiększyć ten wynik do 6 mln sztuk rocznie. Zaspokaja to w pełni potrzeby rodzimego producenta, pozwala nawet sprzedawać zebrane kartridże. "Kasety zebrane przez spółki Eco Service i TBG trafiają nie tylko do Black Point. Są dystrybuowane także wśród innych producentów działających na całym świecie - m.in. w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach" - mówi Marcin Adamski.

Zobacz również:

  • CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju
  • Chmury obliczeniowe w ochronie środowiska naturalnego
  • Kim jest dyrektor ds. technologii (CTO)?

Na skuteczność logistyki zwrotnej w wykonaniu spółek Grupy Black Point wpływ ma kilka czynników. "W największej mierze warunkuje ją spójna polityka prowadzona przez całą grupę. Eco Service pozyskuje puste kartridże z trzech zasadniczych źródeł. Pierwsze stanowią firmy biuroserwisowe. Dzięki wspólnym programom zbiórkowym Grupa Black Point zapewnia użytkownikom drukarek w biurach obieg zamknięty - z jednej strony Black Point dostarcza im produkty do eksploatacji, z drugiej strony Eco Service odbiera je po zużyciu. Drugie źródło pozyskiwania pustych kartridży to prowadzone na szeroką skalę programy kierowane do użytkowników indywidualnych. W ich ramach Eco Service współpracuje z ogólnopolskimi sieciami elektromarketów, sklepów komputerowych, ostatnio także z księgarniami. Część środków pozyskanych w ten sposób spółka przeznacza na wsparcie programów i organizacji społecznych, np. w połowie 2008 r. Eco Service zainicjował też program zbiórki kartridży, dzięki któremu wspiera działalność UNICEF w Afryce" - wyjaśnia Marcin Adamski.

Zdemontować czy odtworzyć

W odróżnieniu od producentów sprzętu, producenci zamiennych materiałów eksploatacyjnych decydują się raczej na reusing niż recykling. "Reusing jest mniej skomplikowany i nie tak energochłonny. Pozwala zaoszczędzić część surowców wykorzystywanych w przypadku produkcji kartridża od podstaw, przez co jest nie tylko bardziej przyjazny dla środowiska, lecz także tańszy. Technika reusingu opiera się na ponownym wykorzystaniu - po demontażu, wstępnej obróbce i kontroli jakościowej - wybranych części z urządzeń, np. obudowy kartridża, która ze względu na swoją funkcję i wytrzymałość może być przeznaczona do ponownego zastosowania" - mówi Marcin Adamski.

W obydwu opisanych przypadkach znaczne lub kluczowe dla powodzenia biznesu korzyści z wprowadzenia przyjaznych środowisku rozwiązań zahaczających o IT wyszły spoza departamentów IT firm. W obu przypadkach wpisują się jednak znakomicie w nurt green IT. Jak się wydaje - znakomicie jednak ten nurt legitymizują, skoro dowodzą, że rozwiązania odpowiedzialne środowiskowo dają wymierną korzyść.


TOP 200