Incenti w Grupie Softbank

Incenti przechodzi pod kontrolę Softbanku, który otrzymał 100% jej udziałów, wniesionych aportem, od Prokom Software. W zamian gdyński integrator otrzymał kolejne 5,43% akcji Softbanku, zwiększając tym samym swój udział w tej spółce do 33%. Wartość transakcji wyniosła 38 mln zł - podał Softbank.

Incenti przechodzi pod kontrolę Softbanku, który otrzymał 100% jej udziałów, wniesionych aportem, od Prokom Software. W zamian gdyński integrator otrzymał kolejne 5,43% akcji Softbanku, zwiększając tym samym swój udział w tej spółce do 33%. Wartość transakcji wyniosła 38 mln zł - podał Softbank.

Przejęcie Incenti pozwoli, kierowanej przez Krzysztofa Korbę firmie, wzmocnić pozycję w obszarze outsourcingu. Usługi tego typu oferował Softbank Serwis, połączony niedawno z Komą.

Katowicka Koma znalazła się w rękach Softbanku także w ramach umowy z Prokom Software. Softbank zapłacił za 100% akcji Komy 40,6 mln zł. Spółka ta - po połączeniu sił z Softbank Serwis - ma stać się centrum usług wsparcia technicznego i serwisu dla całej Grupy Prokom, zmieniając nieco swój dotychczasowy profil. Koma ma też walczyć o największe projekty serwisowe w Polsce.

Kolejną zakończoną przez Softbank akwizycją był zakup spółki doradczej Gladstone Consulting. Za 51% udziałów tej zarejestrowanej na Cyprze spółki warszawska firma zapłaciła prawie 27 mln zł.


TOP 200