Ilu internautów?

W Polsce jest już ponad pół miliona użytkowników Internetu.

W Polsce jest już ponad pół miliona użytkowników Internetu.

Jak informuje RIPE (Reseaux IP Europeens Network Coordination Center), na koniec zeszłego roku w polskim Internecie znajdowały się 52 852 stacje bazowe (hosts), a więc o 128% więcej niż w 1995 r. Było ich wówczas nieco ponad 23 tys.

Pod względem liczby stacji bazowych, podłączonych na stałe do Internetu, Polska uplasowała się na 14 miejscu w Europie. Dwie internetowe europejskie potęgi to: W. Brytania i Niemcy. Trzecie miejsce zajmuje Finlandia, która przoduje zarówno pod względem tempa rozwoju Internetu, jak i "usieciowienia" społeczeństwa. W kraju tym na 1 host przypada tylko 16 mieszkańców, podczas gdy w W. Brytanii - 80, w RFN - 117, a w Polsce aż 730.

Zdecydowanie przodujemy pod względem rozwoju Internetu wśród państw byłego bloku wschodniego, wyprzedzając pod tym względem nawet Rosję (41 345 stacji bazowych). W Czechach liczba hostów wyniosła pod koniec ub.r. - 40 846, a na Węgrzech - 29 840. Niestety, znacznie gorzej wypadamy w porównaniu z naszymi południowymi sąsiadami, jeśli uwzględni się liczbę mieszkańców w poszczególnych krajach.

Najszybciej Internet rozwijał się pod koniec ub.r. w Finlandii, Holandii, Francji. Polska pod tym względem uplasowała się na 11 miejscu, wyprzedzając m.in. Szwecję, Norwegię i Belgię. W grudniu ub.r. co drugi nowy host europejski dołączono do Internetu w Finlandii, a co 69 w Polsce.

Na podstawie liczby stacji bazowych dokonuje się szacunków liczby użytkowników Internetu w poszczególnych krajach. W Polsce jest prawdopodobnie już ponad 500 tys. internautów - przynajmniej według danych organizacji RIPE, która przyjmuje, że na jedną stację bazową przypada 10 użytkowników. Pierwsze komputery dołączono w Polsce do sieci w sierpniu 1991 r, zaś pierwsza polska strona WWW została zaprezentowana światowej społeczności Internetu 20 października 1993 r.


TOP 200