Ile masek przybierają oszuści internetowi?

Ankieta przeprowadzona wśród 13 500 konsumentów dla potrzeb badania SAS „Faces of Fraud” pokazuje, że trzy czwarte z nich obawia się, że padnie ofiarą oszustwa; dziewięć na dziesięć osób uważa, że organizacje powinny zrobić więcej, aby ich chronić. Dwie trzecie konsumentów zmieni dostawcę usług ze względu na doświadczenia z oszustwami lub lepsze zabezpieczenia.

Tima Miroshnichenko/ Pexels

Pandemia Covid-19 stała się katalizatorem wielu zjawisk, w tym bezprecedensowego wzrostu przestępstw w internecie. Jednoczesny rozwój technologii opartych na generatywnej sztucznej inteligencji ułatwił pracę, w tym oszustom. Obecnie można wygenerować film lub nagranie dźwiękowe z dowolną osobą mówiącą cokolwiek, a efekt może być nieodróżnialny od rzeczywistości. Zgodnie z nowym badaniem nadużyć konsumenckich przeprowadzonym firmę SAS, szerzące się oszustwa zmieniają również oczekiwania osób fizycznych dotyczące obowiązków organizacji w zakresie ich ochrony - oraz kompromisów, na jakie są one skłonne pójść w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Pod koniec 2022 roku SAS zleciło pracowni 3Gem Research and Insights przeprowadzenie badania ankietowego badania na temat niektórych kluczowych trendów w oszustwach przeciwko konsumentom. W efekcie badania wśród 13 500 konsumentów w 16 krajach, z podziałem 50/50 mężczyzn i kobiet powstał raport „Faces of Fraud: Consumer Experiences With Fraud and What It Means for Businesses”. Respondenci pochodzili z Wielkiej Brytanii i Europy kontynentalnej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Republiki Południowej Afryki.

Zobacz również:

  • Nowe możliwości analityki

Wyłania się z niego niewesoły obraz ogromu globalnego problemu nadużyć finansowych:

• większość ankietowanych (70%) zgłosiła, że przynajmniej raz doświadczyła oszustwa. 40% wskazało, że padło ofiarą oszustwa dwa lub więcej razy;

• prawie połowa (47%) stwierdziła, że w 2022 r. doświadczyła większej liczby oszustw niż wcześniej;

• dwie trzecie respondentów zmieniłoby dostawcę usług z powodu oszustwa lub gdyby inny dostawca oferował lepsze zabezpieczenia;

• niemal dziewięć na dziesięć osób (86%) przyznało, że jest bardziej ostrożnych wobec oszustw niż w przeszłości.

Najczęstszymi strategiami oszustw zgłaszanymi przez respondentów badania były próby uzyskania danych bankowych lub danych osobowych. Telefony komórkowe i poczta elektroniczna okazały się kanałami komunikacji najczęściej wykorzystywanymi przez oszustów do nawiązania pierwszego kontaktu.

„Kiedy oszuści odnoszą sukces w swoich działaniach, organizacje w branżach takich jak bankowość, ubezpieczenia, administracja rządowa, handel detaliczny i telekomunikacja służą jako nieświadome kanały działalności przestępczej”, skomentował Stu Bradley, starszy wiceprezes ds. ryzyka, oszustw i zgodności w SAS. „Biorąc pod uwagę, że dwie trzecie ankietowanych konsumentów stwierdziło, że zmieniłoby dostawcę usług z powodu oszustwa lub gdyby inny dostawca oferował lepszą ochronę przed oszustwami, potencjalne konsekwencje braku działania są znaczące i nie należy ich ignorować”.

Badanie ujawniło także, że większość klientów jest skłonna poświęcić pewną wygodę na rzecz silniejszych zabezpieczeń, w tym akceptowania większej liczby kontroli i opóźnień w transakcjach, udostępniania większej ilości danych osobowych i korzystania z zaawansowanych technologii, takich jak biometria.

Fakt, że postawy konsumentów zmieniają się, podkreślaaznaczenie solidnych zabezpieczeń przed oszustwami. 89% respondentów badania SAS wskazało, że organizacje powinny robić więcej, aby chronić się przed oszustwami. Warto zauważyć pozytywny trend – otóż większość klientów jest skłonna poświęcić pewną wygodę na rzecz silniejszych zabezpieczeń:

• 75% badanych stwierdziło, że zgodziłoby się na większe opóźnienia i kontrole transakcji w zamian za lepszą ochronę przed oszustwami.

• 80% osób jest skłonnych korzystać z metod biometrycznych, takich jak rozpoznawanie twarzy, geometria dłoni, identyfikacja siatkówki oka lub rozpoznawanie głosu do płatności i transakcji. Co więcej, ponad połowa (57%) woli używać unikalnych identyfikatorów, takich jak dane biometryczne, do uwierzytelniania w momencie transakcji niż zapamiętywania stałych haseł.

• 70% osób wyraziło gotowość do udostępniania usługodawcom większej ilości danych osobowych (np. lokalizacji, zachowania itp.), pod warunkiem, że wykorzystają oni te informacje do wzmocnienia środków zwalczania nadużyć finansowych.

Obecnie organizacje muszą znaleźć równowagę między szybką i sprawną obsług aklienta a odpowiednim rozmiarem ochrony przed oszustwami, szczególnie biorąc pod uwagę eksplozję korzystania z usług cyfrowych. Pomimo podwyższonego ryzyka oszustwa związanego z transakcjami cyfrowymi, upodobanie konsumentów do takich usług tylko wzrośnie; 86% respondentów ankiety SAS przewiduje, że będą nadal korzystać z usług cyfrowych na obecnym poziomie (65%) lub będą z nich korzystać jeszcze częściej (21%).

Oczywiście, AI jest używana także do wykrywania przestępstw przygotowywanych z użyciem technologii AI. Automatyzacja w bezpieczeństwie IT poprawia zarówno skuteczność, jak i dokładność ich strategii wykrywania oszustw i zapobiegania im w czasie rzeczywistym. Zastosowanie uczenia maszynowego może pomóc organizacjom lepiej identyfikować anomalie w czasie rzeczywistym i wyprzedzać szybko ewoluujące zagrożenia.

Niedawno SAS ogłosiło inwestycję o wartości 1 miliarda dolarów w rozwiązania AI dostosowane do potrzeb branży. „Szybki rozwój narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji tylko ułatwi oszustom i zorganizowanym grupom przestępczym przechytrzenie tradycyjnych metod wykrywania oszustw" - powiedział Bradley. "Zastosowanie warstwowych możliwości wykrywania oszustw, które wykorzystują te same zaawansowane technologie analityczne, może pomóc organizacjom pokonać przestępców w ich własnej grze. Ci, którzy sprostają oczekiwaniom swoich klientów, mogą przekształcić zapobieganie oszustwom w budowanie lojalności, a ostatecznie w przewagę konkurencyjną, która pomoże im zautomatyzować i rozwinąć działalność, jednocześnie zmniejszając straty związane z oszustwami".

Uzupełnieniem e-booka z raportem z badania „Faces of Fraud jest internetowy pulpit nawigacyjny SAS oferujący narzędzia do wizualizacji danych, które pozwalają użytkownikom analizować wyniki według kraju i wieku. Dane z badania można znaleźć na stronie SAS.com/frauddashboard.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200