Ile kosztuje integracja chmury

Cloud computing jest zawsze reklamowy jako sposób na redukcję kosztów, ale w praktyce działów informatycznych te usługi okazują się wcale nie takie tanie, jeśli spojrzy się na kwestię ich integracji z istniejącą infrastrukturą informatyczną.

Według ostatniego raportu opublikowanego przez firmę integratorską CDW, profesjonaliści IT mają problemy z integracją chmury i migracją do takich środowisk. Aż 59 % ankietowanych odpowiedziało, że złożoność i koszty integracji z chmurą starszych systemów IT zniechęcają ich do podejmowania większej liczby wdrożeń w chmurze. Ankieta objęła 1200 specjalistów IT z amerykańskich firm działających w różnych branżach. Pytano, m.in. jakie usługi najłatwiej przenosi się do chmury. Najczęściej padały odpowiedzi, że e-mail, hosting stron WWW oraz przechowywanie danych. Natomiast sporym wyzwaniem okazała się migracja takich systemów, jak ERP oraz CRM.

Jak ze wszystkim, także tutaj pomaga doświadczenie. Specjaliści IT odpowiadali, że ich pierwsze wdrożenie chmurowe trwało średnio 14 tygodni. Czas realizacji kolejnych projektów był już znacznie krótszy i wynosił 10 tygodni. Ponad połowa pytanych odpowiedziała, że z reguły realizacja wdrożenia w chmurze zajmuje im 6 tygodni. Mimo różnych przeciwności, z ankiety wynika, że 35% usług IT jest już dostarczanych w całości lub przynajmniej częściowo z chmury.

Zobacz również:

Wiele mówi się o narastającej szarej strefie w IT, przede wszystkim o aplikacjach chmurowych używanych przez pracowników poza kontrolą działu IT. Jednakże z perspektywy ankiety przeprowadzonej przez CDW wynika, że nawet mimo dużej popularności usług chmurowych poza działem IT (27 % z nich jest kupowanych przez inne działy, np. finansowy lub kadrowy), fenomen szarej strefy nie redukuje roli działu IT.

Usługi chmurowe tak przypadły do gustu użytkownikom, że różne departamenty korzystają z nich niezależnie od działu IT. Mimo tego rola działu IT nabiera na znaczeniu, ponieważ integracja usług chmurowych z tradycyjnymi aplikacjami i zapewnienie niezawodności ich działania spadają właśnie na dział IT.

Ankieta pokazała, że niezawodność jest na szczycie listy atrybutów, które specjaliści IT cenią najwyżej. Jednak dostawcy usług chmurowych nie zawsze spełniają te oczekiwania. Około 67 % ankietowanych odpowiedziało, że przynajmniej jeden z dostawców chmury, z którym współpracują, nie dotrzymał parametrów SLA. Jako priorytetowe wymieniano również bezpieczeństwo usług chmurowych, ale tylko 28 % ankietowanych wskazało ten obszar jako największe źródło problemów z usługami chmurowymi.

Koszty i korzyści

Wciąż kłopotliwe pozostaje dokładne oszacowanie kosztów i korzyści z chmury.

Aż 53 % odpowiedziało, że ich modele rozminęły się z rzeczywistością o więcej niż 10 %. Wynika to z faktu, że próba obliczenia ROI wymaga uwzględnienia szerokiego zestawu zmiennych, które składają się na koszty i korzyści. Wymaga również wskazania okresu, dla którego te zmienne będą analizowane. Aby obliczyć korzyści, trzeba najpierw ustalić, jakie są koszty funkcjonowania obecnego stanu rzeczy. To wymaga przeanalizowania wydatków w czterech dużych obszarach: infrastruktura centrum danych, licencjonowanie, koszty pracowników oraz szkoleń.

Wyliczenie korzyści jakie daje określone środowisko IT jest trudne. Do tego zadania można podejść, analizując korzyści z dwóch perspektyw. Pierwsza to obliczenie całkowitej redukcji kosztów. Szacujemy, jakie oszczędności przyniesie wdrożenie usług chmurowych od strony infrastruktury, licencjonowania, kosztów pracy i szkoleń. Jest to parametr zbliżony do całkowitych kosztów posiadania.

Drugą perspektywą jest ocena potencjalnej wartości dodanej oraz możliwości uniknięcia pewnych specyficznych kosztów (np. kosztów przestojów). To istotny czynnik, aby dobrze zrozumieć, jakie są faktycznie korzyści z migracji do chmury. Takiego oszacowania można dokonać poprzez ocenę, jak nowe rozwiązanie rozszerzy dotychczasowe możliwości operacyjne (zwiększona niezawodność, łatwiejsze skalowanie, elastyczność). Jak jednak zabrać się za oszacowanie potencjalnych korzyści?

Eksperci wyróżniają kilka korzyści płynących z chmury, którym można przepisać precyzyjne metryki. Pierwszą jest wartość skróconych przestojów, co można obliczyć poprzez porównanie z dotychczasową liczbą godzin, kiedy aplikacje były niedostępne. Dodatkowo w kalkulacji należy uwzględnić liczbę pracowników oraz liczbę aplikacji. Druga korzyść to poprawa wydajności. Uwzględniając liczbę użytkowników i koszty pracy, można obliczyć, jakie straty ponosi firma w sytuacjach, gdy aplikacje działają z opóźnieniem, przez co spada produktywność. Trzecia korzyść to mniejsza liczba incydentów bezpieczeństwa i przypadków utraty danych. Tę wartość można obliczyć poprzez przeliczenie kosztów jednego incydentu na liczbę klientów i przemnożenie przez prawdopodobieństwo wystąpienia włamań. Z kolei wartość aplikacji to porównanie kosztów utrzymania aplikacji lokalnie z kosztami usług chmurowych. Piąta korzyść to wydajność tworzenia kopii zapasowych, którą obliczymy, szacując jakie są koszty utraty produktywności w związku nieefektywnym tworzeniem backupu. Szóstą korzyścią jest skuteczniejsze przywracanie po katastrofach i awariach (Disaster Recovery). W kalkulacji należy uwzględnić liczbę użytkowników, powiązane koszty pracy i prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejś katastrofy naturalnej w ciągu roku. Warto też uwzględnić czas potrzebny do przywrócenia środowiska do działania.


TOP 200