Idealne miejsce dla rozwoju pracowników

Znamy zwycięzców badania satysfakcji pracowników IT AudIT 2023. Trzy firmy, zdaniem zatrudnionych, najlepiej radziły sobie z zarządzaniem zasobami ludzkimi i spełniły oczekiwania zatrudnionych. Mimo zmieniających się czynników zewnętrznych, wpływających na rynek zatrudnienia, laureaci od kilku lat potrafią skutecznie dbać o dobrostan pracowników i utrzymywać u siebie talenty.

Łatwo na rynku już było. Obecne wyzwania, jakie stoją przed pracodawcami, wielu z nich zmuszają do zmiany strategii i przemyślenia sposobu zarządzania kadrą. Badanie AudIT 2023 wychwyciło, co czyni rokrocznie, nie tylko preferencje pracownicze i ich spełnienie (lub nie) przez pracodawców – co finalnie przekłada się na poziom ich satysfakcji z miejsca pracy, ale również wyzwania i zagrożenia, jakie w 2023 roku towarzyszyły zatrudnionym. A tych było niemało. Oczywiście nie należy roztaczać nad rynkiem czarnych wizji, niemniej jednak warto wskazać te aspekty, które nie przeszły niezauważenie w badaniu.

Czy są powody do niepokoju?

Idealne miejsce dla rozwoju pracowników

Badani pracownicy IT w obecnej edycji konkursu AudIT, są zadowoleni z pracy. Indeks Satysfakcji pracowników, czyli podstawowy wskaźnik w badaniu, wyniósł 61 punktów (na skali 0-100). Widać jednak, że w porównaniu do 2022 nastąpił spadek satysfakcji o 15 punktów Indeksu. Mamy do czynienia z przesunięciem opinii z „bardzo zadowolony” do „zadowolony”. Mocno zmieniły się jednak wartości skrajne. Jeśli porównamy wyniki za 2022 rok do obecnych, za 2023, widać wyraźną zmianę. W 2022 roku liderzy badania osiągnęli 84/100 punktów satysfakcji. Niezadowoleni pracownicy to 72/100 punktów. Aktualne badanie pokazuje znacznie większą rozpiętość na siatce Indeksu. Zwycięskie organizacje osiągnęły poziom 76 punktów (na 100), licznik satysfakcji po drugie stronie zatrzymał się natomiast na 49 punktach.

Zobacz również:

  • Czy wybory do parlamentu mogą zostać zhakowane?

Czy to powinno oznaczać zapalenie się pomarańczowej lamki? Czy dla organizacji z najniższym wynikiem to sygnał, że ich pracownicy IT zaczynają sprzątać biurka?

Wydaje się, że do tego jeszcze daleko. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki sprzed 2 lat. W 2021 roku dolna wartość w badaniu wyniosła 56 punktów przy górnej dokładnie takiej samej jak w 2022 roku (84/100). Warto na pewno poczekać na przyszłoroczne badania, by zobaczyć, czy trend niezadowolenia będzie się utrzymywał.

Warto jednak poznać przyczyny zmiany nastroju. Co miało na to wpływ?

Wskaźniki w dół, ale nie jest źle

Przede wszystkim widoczny jest spadek poczucia bezpieczeństwa pracowników IT w zakresie pewności zatrudnienia. Wynikało to z braku wiedzy o aktualnych zmianach i o kierunku, w jakim zmierza dana organizacja. Bez właściwej komunikacji strategii organizacji i otwartych kanałów komunikacyjnych od zarządu do pracownika działu, zatrudnieni nie będą w stanie przyswoić sobie aktualnych map organizacyjnych i będą tkwić w ciągłym przekonaniu, że nikt ich o niczym nie informuje, a ich zatrudnienie może skończyć się w skończyć się w sposób nieprzewidywalny. Takie sytuacje zaczynają pojawiać się na polskim rynku, o czym ostatnio informują media branżowe. Brak przesłanek, cisza, a następnie szybkie ucięcie zatrudnienia. Jeśli pracownicy mają zaufać organizacji, muszą wiedzieć, co się w niej dzieje. Bez wspomnianej komunikacji pojawiają się wątpliwości. A stąd tylko krok do pierwszych przemyśleń o odejściu.

Zauważalna w badaniu tendencja jest też spadek skłonności do rekomendowania zatrudnienia w danej firmie. Dobrze zarządzana organizacja nowe talenty pozyskuje również w oparciu o rekomendacje pracownicze, wzmacniające pozycję marki na rynku i budujące pozytywne opinie o danym miejscu pracy. Tu indeks zalicza w tym roku spory wychył. W badaniu obejmującym 2022 rok aż 85% zatrudnionych w działach IT było skłonnych zarekomendować kolegom z branży swojego pracodawcę. W 2023 było tu natomiast 68%.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym dyskomfort jest kwestia kariery i możliwości awansu pracowników. Autorzy badania, jako rekomendację, sugerują organizacjom mocniej skupić się na tym aspekcie i podjąć w przyszłości kroki, które spowodują wśród zatrudnionych poczucie zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju, zgodnych z własnymi predyspozycjami i wynikami pracy. Jasno określona możliwa ścieżka kariery i poczucie, że ktoś obiektywnie docenia nasze zaangażowanie w projekty, będzie budowała mocniejszą więź między pracodawcą a zatrudnionymi. Tu również dają o sobie znać braki komunikacyjne. W 2022 roku udział zadowolonych pracowników z możliwości rozwoju w organizacji wynosił 60%. Rok później to tylko 32%.

Chcemy być słuchani

Kolejnym filarem niepewności i obniżenia satysfakcji jest kwestia zachowania równowagi między życiem zawodowym, a życiem osobistym, jak również kwestia podziału obowiązków i właściwego obciążenia pracą w firmie. „Work life balance” jest potrzebny, a dobrze przeprowadzone zarządzanie czasem pracowników przyniesie wymierne efekty dla przedsiębiorstw. W porównaniu do innych składowych Indeksu tu zmiana była najmniejsza. 10% pracowników r/r uznała, że ich dobrostan pogorszył się, a równowaga między życiem osobistym a pracą została mocniej zachwiana. Niemniej to nadal wyzwanie dla kadry menedżerskiej, by umiejętnie szukała zdrowego balansu.

Warto na pewno lepiej przyjrzeć się relacjom w działach, wysłuchać, co pracownicy mają do powiedzenia, grać z nimi w otwarte karty i wspierać ich w trudnych chwilach.

Takie podejście w zarządzaniu na pewno się opłaci.

Tym bardziej, że jak wynika z badania spadł procent tzw. Promotorów, czyli najbardziej zadowolonych i lojalnych pracowników, którzy stanowią naturalną siłę napędową każdej organizacji. To oni budują pozytywne środowisko pracy i swoją postawą są w stanie zarazić innych. I ich udział w badanych pracownikach właśnie spadł. Z 61% w 2022 do 40% w 2023.

Organizacje mają więc poważną pracę domową do odrobienia. I skali tych zmian nie osłodzi utrzymanie w badaniu (21% w 2022 do 25% w 2023) poziomu tak zwanych Wypalonych, czyli pracowników najmniej związanych z firmą, niezadowolonych z miejsca pracy i szukających okazji do odejścia. Może nie tak bardzo niezadowolonych, jak Oderwani, czyli tacy, którzy nie tylko są gotowi do odejścia, ale dodatkowo odczuwalnie mają negatywny wpływ na atmosferę z pracy. Tych z kolei przybyło i to sporo – z 12% w 2022 do 265 w 2023.

„Drugi dom” dla pracowników

Najlepsze organizacje chcą równać w górę, nie w dół i tworzyć warunki dla rozwoju Promotorów, przesuwając jednocześnie dolne wyniki co najmniej do strefy neutralnej.

A skoro już o najlepszych mowa – to dobry moment, by poznać zwycięzców tegorocznej edycji AudIT 2023. Czyli organizacje, których kultura pracy jest na tyle wysoka, a zarządzanie zespołami na tyle dojrzałe, by ich pracownicy czuli się zmotywowani do pracy i związani z firmą.

Na skali Indeksu Satysfakcji wyraźnie wyróżniały się 3 organizacje, osiągając zielone kolory w poszczególnych aspektach Indeksu

  • DANONE - „Najlepsze miejsce pracy IT”
  • Dom Maklerski BOŚ - „Wyróżnione miejsce pracy IT”
  • SOLWIT - „Wyróżnione miejsce pracy IT”

To nie jest jednorazowy „wybryk”. Te organizacje od kilku lat pojawiają się w ścisłej czołówce wyników badania, co pozwala z całą pewnością stwierdzić, że właściwa atmosfera pracy, bezpieczeństwo, komunikacja i jasna ścieżka kariery są stałym elementem strategii zarządzania zasobami ludzkimi, nie zaś przypadkowością w danym roku.

Zwycięzcy oraz wyróżnionym gratulujemy!

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200