IVR 8.0 w sieci Era

Avaya Poland wdrożyła w sieci Era Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC) interaktywny system zapowiedzi głosowych IVR 8.0 ($Interactive Voice Response$).

Avaya Poland wdrożyła w sieci Era Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC) interaktywny system zapowiedzi głosowych IVR 8.0 (Interactive Voice Response).

System Avaya IVR 8.0 od 1 lipca umożliwia nieprzerwaną obsługę klientów bezabonamentowych Tak Tak (prepaid), oferując im dostęp do konfiguracji wielu usług: międzynarodowy roaming rozmów i SMS-ów, tańsze połączenia z wybranymi numerami, automatyczną informację o istniejących taryfach i możliwościach ich zmian, identyfikację rozmówcy (CLIP), pocztę głosową oraz zmiany ustawień na koncie Tak Tak.

Zobacz również:

System IVR, wspierający działanie centrum informacyjnego Contact Center, odpowiada na pytania klientów niezależnie od sposobu kontaktu: przez telefon, faksem, pocztą e-mail lub ze strony WWW. Sercem systemu jest serwer telekomunikacyjny kontaktujący się z klientami za pomocą głosu. Przetwarza on pozyskane w ten sposób informacje lub uzyskane z klawiatury tonowej telefonu. System Avaya IVR obsługuje automatycznie często powtarzające się zapytania (proste informacje, prośby o informacje dodatkowe, pytania o godziny pracy, potwierdzenia zamówień).

Wdrożona w PTC wersja systemu v.8.0 jest wyposażona w funkcję rozpoznawania mowy NLSR (Natural Language Speech Recognition) dla języka polskiego, a także zapewnia szybsze odpowiedzi w godzinach szczytu, poparte zindywidualizowaną obsługą połączeń oraz inteligentnym trasowaniem wywołań (routing).


TOP 200