ITU będzie wspierać telekomy, uwalniając i udostępniając im kolejne częstotliwości

ITU (International Telecommunication Union; Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna) debatuje na tym, jak poradzić sobie z rosnącym ruchem mobilnym. Organizacja chce to osiągnąć poprzez uwalnianie nowych pasm częstotliwości i oddawanie ich firmom telekomunikacyjnym świadczącym mobilne usługi.

Na ostatniej konferencji zorganizowanej przez ITU (która miała miejsce w Genewie) rządy wszystkich krajów zgodziły się podjąć tę dyskusję i uznały, że nadszedł już najwyższy czas, aby zająć się na dobre tą kwestią i przedsięwziąć kroki, dzięki którym dostawcy mobilnych usług zyskają nowe możliwości. Konferencja zakończyła się konkluzją, że ostateczne decyzje dotyczące tej kwestii powinny zapaść w przyszłym roku podczas World Radiocommunication Conference (konferencja, która odbędzie się w listopadzie 2015 r.).

GSMA (organizacja zrzeszająca ponad 800 mobilnych operatorów działających w 220 krajach) powitała ustalenia poczynione podczas tej konferencji z zadowoleniem, podkreślając iż uwolnienie nowych częstotliwości jest jedynym remedium na pogłębiający się deficyt w tym obszarze, co nie pozwala operatorom rozszerzać palety mobilnych usług. GSMA twierdzi, że rządy poszczególnych krajów dysponują już szczegółowymi analizami, które umożliwiają rozpoczęcie procedur zmierzających do uwalniania kolejnych częstotliwości. Potrzebna jest tu tylko wola polityczna, aby zainicjować takie działania.

Zobacz również:

  • ONZ rekrutuje roboty, aby osiągnąć globalne cele rozwoju

Ocenia się, że cały sektor mobilnych usług generuje obecnie (bezpośrednio oraz pośrednio) 3,6% całego globalnego GDP (Gross Domestic Product; produkt krajowy brutto). Odpowiada to 2,4 bln USD oraz przekłada się na 10,5 mln stanowisk pracy. Analitycy z GSMA przewidują, że globalne GDP wzrośnie do 2020 r. o 5,1%, a zatrudnienie w tym sektorze gospodarki wzrośnie do 15,4 mln stanowisk pracy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200