ITMAGINATION rozwija ofertę mobilnych aplikacji analitycznych

Oparte na technologiach firmy Microsoft rozwiązania Business Intelligence mają pozwalać na usprawnienie procesów zarządzania firmą. Szczególny nacisk kładziony jest na obsługę procesów charakterystycznych dla sektora farmacji i FMCG oraz bankowości i finansów.

Przedstawiciele warszawskiej spółki podkreślają, że rozwiązania mobilne stopniowo stają się powszechnymi narzędziami wykorzystywanymi w działalności biznesowej. Za popularyzacją takich narzędzi przemawia chęć zapewnienia określonym pracownikom swobodnego dostępu do informacji o klientach, zamówieniach, logistyce, czy efektywności organizacji. "Charakter urządzeń mobilnych pozwala na szybki dostęp do danych z dowolnego miejsca na zasadzie "tu i teraz". Takich możliwości nie dostarczają nam tradycyjne komputery. Aplikacje mobilne nie mają co prawda stuprocentowej funkcjonalności, którą posiadają tradycyjne aplikacje BI. Takie podejście sprawia jednocześnie, że informacje zawarte na urządzeniach mobilnych są czytelne i łatwo dostępne" - podkreśla Daniel Arak, dyrektor ds. rozwoju biznesu w firmie ITMAGINATION. Według niego mobilne aplikacje wspierające raportowanie i analizy biznesowe sprawdzają się przede wszystkim w rozległych organizacjach. "Takie rozwiązania wspierają duże firmy, głównie w procesach sprzedażowych, logistycznych bądź też zarządczych. Jeśli natomiast chodzi o branże są to w pierwszej kolejności FMCG i farmaceutyczna. W pozostałych sektorach gospodarczych widzimy większe zainteresowanie aplikacjami mobilnymi dla odbiorców naszych klientów. Za przykład mogą posłużyć banki, czy też firmy ubezpieczeniowe oraz inwestycyjne" - dodaje Daniel Arak.

ITMAGINATION swoje rozwiązania buduje w oparciu o środowiska Windows 8 i Windows Phone. Zdaniem przedstawicieli spółki technologie firmy Microsoft gwarantują możliwość bliskiego zintegrowania aplikacji mobilnych z rozwiązaniami wykorzystywanymi w obrębie firmy. "Nasze aplikacje mają charakter analityczny oraz operacyjny, wynika to z oczekiwań rynku. Taka forma pozwala sprzedawcy sprawnie przeanalizować dane i umożliwia wykonanie zlecenia u klienta" - dodaje Daniel Arak.

Zobacz również:


TOP 200