ITLAW.pl - Kilka uwag o świętości SIWZów

W doktrynie i praktyce prawa zamówień publicznych funkcjonuje taki pogląd, że jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie została oprotestowana, to bezwzględnie wiąże wykonawców.

ITLAW.pl - Kilka uwag o świętości SIWZów
Pogląd ten materializuje się najczęściej na rozprawach przed Zespołem Arbitrów, na przykład w postaci takiego stwierdzenia przewodniczącego: "trzeba było wnieść protest wobec treści SIWZ, a jak Państwo nie wnieśliście, to teraz zarzuty są spóźnione...". Zamawiający wykazują się więc sporą inwencją w utykaniu po różnych zakamarkach specyfikacji wymogów, których niespełnienie będzie prowadziło do odrzucenia oferty... - pełna treść w blogu ITLAW.pl - Prawo IT dla IT.


TOP 200