ITG połączy się z Surflandem

Innovation Technology Group połączy się ze spółką Surfland Systemy Komputerowe (SKK). Fuzja zostanie zakończona w I kw. 2008. Od tego momentu firma będzie działać pod nazwą Surfland ITG. Efekty konsolidacji to wzmocnienie pozycji na rynku dolnośląskim oraz szersza oferta.

Dwaj regionalni integratorzy i dostawcy oprogramowania oraz usług IT - Innovation Technology Group (ITG) oraz Surfland Systemy Komputerowe (SKK) połączą się. Innovation Technology Group (dawny Computer Communication Systems - CCS) ma dwie spółki zależne Microtech International (przejętą w zeszłym roku) oraz CCS Sp. z. o.o.

Umowa inwestycyjna przewiduje, że w pierwszym etapie Innovation Technology Group obejmie 1/3 akcji Surflandu. Środki na ten cel Adam Grzech, prezes ITG zamierza pozyskać na giełdzie. Debiut planuje do końca października br. i zamierza zebrać ok. 20 mln zł. Połowę przeznaczy na papiery Surflandu, reszta zostanie wydana na inwestycję w ofertę i kompetencje m.in. z zakresu business intelligence, bezpieczeństwa, systemów wbudowanych oraz na przejęcia innych spółek niszowych, które posiadają rozwiązania uzupełniające funkcjonalność systemów ERP.

Następny etap umowy inwestycyjnej, zgodnie z komunikatem opublikowanym przez MCI przewiduje, że "pozostałe 2/3 akcji SSK zostanie nabyte przez ITG w zamian za akcje ITG, wyemitowane w ramach oferty niepublicznej, w celu ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy SSK" MCI posiada obecnie ponad 33% akcji ITG.

Jak informowaliśmy wcześniej, Surfland również planował wejście na giełdę. Od lutego spóką kieruje Dariusz Kucharski.

Fuzja powinna zakończyć się w I kw. 2008 roku, nowa nazwa połączonych spółek brzmieć będzie Surfland ITG. Pełnych efektów przedstawiciele spółek oczekują w roku 2009.

Przychody Surflandu w 2006 roku sięgnęły 28,5 mln zł, a zysk netto 0,5 mln zł. Na ten rok spółka prognozuje ok 34 mln zł przychodów i 1,4 mln zł zysku netto. W tym roku ITG spodziewa się ok. 50 mln przychodów i zysku netto na poziomie 2,5-3 mln zł. W roku 2006 CCS SA miał 0,5 mln zł zysku netto przy 30 mln zł przychodów.

Przedstawiciele obu spółek podkreślają, że w wyniku połączenia znacznie poprawią pozycję na dolnośląskim rynku informatycznym awansując do pierwszej trójki firm o największych przychodach. Tutejszy rynek jest atrakcyjny - firmy czerpią znaczne przychody z obsługi firm zagranicznych działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Wzmocnienie na rynku dolnośląskim otwiera drogę do dalszej ekspansji na rynku krajowym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200