IT zmienia Empik

Rozmowa z Dariuszem Stolarczykiem, członkiem zarządu EM&F, dyrektorem ds. operacji, IT i łańcucha dostaw, laureatem II miejsca w Konkursie CIO Roku 2011.

Dossier
Dariusz Stolarczyk jest absolwentem Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiów Advanced Management Programme (IESE Barcelona) i Strategic Finance (IMD Lozanna) oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu SGH.

W latach 1998-2007 pracował w Accenture jako konsultant, kierownik, architekt rozwiązań biznesowych, ekspert realizujący projekty. W maju 2007 r. został dyrektorem ds. operacji, IT i łańcucha dostaw w Grupie EM&F, a w 2008 r. członkiem zarządu EM&F.

Jakie zmiany zaszły w EM&F po wdrożeniu nowych systemów IT? Jakie korzyści wynikają z tych wdrożeń?

Pakiet projektów IT, jaki wdrożyliśmy w ostatnich trzech latach, zmienił zasady organizacji i zarządzania w Grupie EM&F oraz przyczynił się do znacznych oszczędności. Grupa przejęła w tym czasie wiele firm zagranicznych. Uruchomienie nowoczesnego systemu raportowania operacyjnego (Oracle BI) oraz modernizacja centralnego systemu transakcyjnego pomogły sprawnie przeprowadzić akwizycje sieci sklepów w Rosji, na Ukrainie i w Niemczech, a także otworzyć nowe sklepy Smyk w Rumunii, Turcji i Rosji. Jednocześnie dzięki wdrożeniu systemu raportowania finansowego (Hyperion Reporting) uzyskaliśmy efektywne narzędzia kontroli i raportowania oraz konsolidacji danych finansowych.

Rozwiązania wdrożone dla Grupy Smyk, należącej do holdingu, realizowane były w ramach budowy nowoczesnego łańcucha dostaw i IT. Uruchomiliśmy narzędzia do planowania zakupów (Oracle Retail Planning), zarządzania procesem zakupów (Purchase Order Management) i system magazynowy (Logifact). Dzięki nim możliwa była redukcja kosztów logistyki i kapitału zaangażowanego w zapasy. Oprócz tego wdrożyliśmy nowoczesny system sklepowy (UPOS), co dało efekty w postaci redukcji kosztów zatrudnienia i lepszej obsługi klienta oraz możliwość stosowania bardziej zaawansowanych technik promocyjnych. Podobnym programem objęta została Grupa Empik. Wcześniej każdy salon miał autonomię w zarządzaniu asortymentem i zapasami, co było nieefektywne i ograniczało rozwój sieci. Scentralizowaliśmy i usprawniliśmy te procesy. Uruchomiliśmy magazyn centralny wraz z aplikacją Manhattan oraz system do zarządzania sklepami (Gold plus UPOS) i raportowania. Obecnie wdrażamy system do prognozowania sprzedaży i zarządzania asortymentem w sklepach. Te rozwiązania prowadzą do optymalizacji struktury asortymentu w sklepach i obniżki kosztów operacyjnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200