IT w służbie piękna

System komputerowego zarządzania produkcją MES, system IT wspierający ważenie komponentów kosmetyków oraz specjalny program do zarządzania przedsiębiorstwem klasy BI, wdrożone w minionym roku w Laboratorium Kosmetycznym dr Irena Eris, pozwalają firmie bezpiecznie patrzeć w przyszłość. Automatyzacja procesów i lepsza analityka biznesowa usprawniły procesy w organizacji.

Dr Irena Eris jest najbardziej rozpoznawalną marką polskich kosmetyków. Jest niczym Ford, którym może nie wszyscy Amerykanie jeżdżą, ale żaden nie zaprzeczy, że jest to marka narodowa. Spektakularny sukces przedsiębiorstwa, które konkuruje na trudnym rynku kapryśnej branży ze światowymi koncernami, jest dowodem na to, że w firmie Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris pracują najlepsi. Tylko tacy mogą wygrać w wolnorynkowym wieloboju. Firma .produkuje ponad 25 mln sztuk produktów rocznie. Jest także jedyną polską marką zaproszoną do elitarnego stowarzyszenia marek luksusowych – Comité Colbert.

Najlepsi ludzie robią najlepsze rzeczy, bo to ludzie rzeczy tworzą, nie na odwrót.

Kosmetyki jak farmaceutyki

Słowo „laboratorium” w nazwie firmy jest jak najbardziej uzasadnione. Metodyka produkcji Laboratorium Kosmetycznego dr Ireny Eris przekracza pospolite wyobrażenia o tym, jak naprawdę tworzy się kosmetyki dostępne w Polsce i na 50 zagranicznych rynkach. By to zobaczyć na własne oczy, udaliśmy się do fabryki pod Piasecznem, gdzie produkowane są kosmetyki.

Zobacz również:

  • 6G na horyzoncie
  • Nowy ekosystem aplikacji cloud-native

Jacek Badowski, kierownik Działu IT, zaprowadził nas do szatni. Dostaliśmy fartuchy oraz ochraniacze na włosy, usta i stopy. Minęliśmy pancerne drzwi z autoryzowanym dostępem. Przeszliśmy śluzę powietrzną, aby znaleźć się w sterylnej hali.

Przy kilkudziesięciometrowej linii produkcyjnej krząta się dwóch pracowników. Maszyny z kwasoodpornej stali pracują bezgłośnie za szklanymi przepierzeniami, informując o swoich wysiłkach za pośrednictwem monitorów, których chyba w kokpicie samolotu jest mniej.

„W dzisiejszych czasach produkcja kosmetyków niczym nie różni się od tej w zakładach farmaceutycznych. Nie możemy dopuścić jakiegokolwiek prawdopodobieństwa skażenia lub infekcji produktów, które trafią do 40 tys. klientów” – wyjaśnia inż. Jacek Badowski.

Narzędzie uniwersalne

W dzisiejszych czasach produkcja kosmetyków niczym nie różni się od tej w zakładach farmaceutycznych.

Jacek Badowski kierownik działu IT Laboratorium Kosmetycznego dr Irena Eris

Wdrożony przez Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris system monitorowania linii produkcyjnej klasy MES (Manufacturing Execution System) nie tylko ma walory ekonomiczne, pozwalające eliminować kosztowne mikroprzestoje, ale również dostarcza informacje dla podejmowania strategicznych decyzji w sprawie rozwoju parku maszynowego. Linia produkcyjna kosmetyków jest inżynieryjnie skomplikowana. Składa się z maszyn producentów różnej kultury technicznej z odmiennymi protokołami sterowania (PCL, HMI, Motion). Każda może się jednak zepsuć, a awaria wpływa na cały proces produkcyjny.

Największym wyzwaniem było zintegrowanie sterowników urządzeń pochodzących z różnych czasów i wykonanych w różnych technologiach. Stworzono instalacje sieciowe paneli operatorskich dla bieżącego monitorowania procesów produkcji każdego urządzenia, a także przesyłające dane do centralnej jednostki obliczeniowej wizualizującej je na monitorze głównym, dostępnym dla wszystkich pracowników produkcji. Dzięki wdrożeniu czas przestojów zmniejszył się o ok. 5%. Zredukowano manualne zbieranie i raportowanie danych z produkcji.

Przed wdrożeniem systemu MES dzięki doświadczeniu inżynierów można było określić, które awarie powodują największe zagrożenie dla terminowości. Przestoje maszyn nie były jednak analizowane. Po wdrożeniu okazało się, że największym problemem nie są duże awarie, ale mikroprzestoje, które w swej masie wpływały istotnie na wydłużenie produkcji.

Wdrożony system oparto na rozwiązaniach firmy ANT AOS, Smart Product, jeden z najnowocześniejszych na świecie umożliwiający w zasadzie nieograniczoną rozbudowę wraz z rozwojem parku maszynowego.

Lżejsze od dymu

Jury konkursu Lider Informatyki 2017 doceniło zgłoszenie konkursowe Laboratorium Kosmetycznego Dr Ireny Eris za projekty: wdrożenie Systemu Realizacji Produkcji (MES) opartego na aplikacji Smart Production firmy ANT AOS; realizację systemu Elektronicznego Naważania Surowców na produkcji na bazie systemu SarwRaport pracującego na platformie LabView. Szefem obu projektów był inż. Łukasz Zasuwik.

Doceniono wdrożenie systemu klasy BI do projektowania budżetu przedsiębiorstwa i analizy rachunku wyników. Projektem kierował Paweł Siwek. Wdrożenie przeprowadziła spółka Infar.

Istotnym problemem, z jakim zmagała się produkcja Laboratorium Kosmetycznego dr Ireny Eris, była kontrola ilości odważanych surowców, z których składają się kosmetyki. Proces ważenia odbywał się ręcznie. Kontrolowało go niezależnie dwóch ludzi, ale mimo to możliwa była pomyłka. Metr sześcienny niektórych składników waży pół kilograma. Substancje takie unoszą się w powietrzu niczym dym. Nieznaczne błędy przy ich odmierzaniu mogą wpłynąć na działanie kosmetyku. Różnica rzędu 3% w odmierzaniu każdego komponentu powoduje zauważalne rozbieżności w jakości i działaniu. Dodatkowo w związku ze wzrastającą zmiennością receptur wzrastało ryzyko pracy na nieaktualnych receptach. Te procesy musiały otrzymać wsparcie ze strony IT. Wdrożony system informatyczny SarwRaport narzuca kolejność odważania komponentów, kontroluje poprawność pomiaru. Nie zatwierdzi mylnie wyważonej dawki. Poprawnie przeprowadzona operacja sygnalizowana jest dźwiękiem. Czynności manualne pracownika prezentowane są na stanowiskowym monitorze. SarwRaport skrócił proces ważenia o 30%.

Planowanie przyszłości

Ostatnie docenione przez komisję konkursową wdrożenie działu IT ma kluczowe znaczenie dla zarządzania spółką. Wzrost obrotów, liczby partnerów biznesowych oraz rozszerzenie asortymentu wymagało stworzenia narzędzia jednolitego planowania finansowego klasy Business Intelligence.

System analityki biznesowej umożliwia kontrolę przepływów finansowych w czasie rzeczywistym. Sygnalizuje odstępstwa od założeń finansowych, unaocznia przyczyny anomalii oraz uświadamia kierownictwu przedsiębiorstwa zagrożenia z nich wynikające. Ułatwia podejmowanie szybkich i adekwatnych decyzji.

Narzędzie pozwala symulować zdarzenia ekonomiczne w przyszłości na każdym poziomie powstawania kosztów i przychodów spółki. Kompleksowo wspiera planowanie sprzedaży, obciążeń finansowych, inwestycji w środki trwałe oraz wartości pozamaterialne.

„Zwiększyła się rzetelność planów finansowych. Czas ich tworzenia zredukowaliśmy o 20%. Planowanie absorbuje mniej ludzi” – wyjaśnia Jacek Badowski.

Liczby

Skrócony czas przestojów linii produkcyjnych o 5%

Redukcja czasu przezbrojeń maszyn i urządzeń o 20%

Skrócenie czasu ważenia komponentów o 30%

Niepewność pomiaru wagi komponentów zmalała do 0,01%

Czas tworzenia założeń budżetowych spółki skrócony o 20%

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200