IT w podnoszeniu wartości banków

Dominujące w Juracie w tym roku były dwa tematy: rola informatyki w niskokosztowym modelu bankowości oraz popularna, modna i kontrowersyjna sprawa cloud computing.

IT w podnoszeniu wartości banków
Niełatwo jest zorganizować imprezę, która byłaby jednocześnie biznesowa i informatyczna, a także - masowa i elitarna. Potrafił to zrobić zespół prof. Leszka Pawłowicza z Gdańskiej Akademii Bankowej, organizując 16 już raz seminarium w Juracie skierowane do sektora bankowo-finansowego. Seminarium to gromadzi ludzi polskiej informatyki i biznesu bankowego. W tym roku pośród nich znalazł się Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, który w otwierającym seminarium wystąpieniu stwierdził, że mamy w Polsce najlepsze w Europie zarządzanie ryzykiem bankowym, ale już pod względem stosunku funduszy własnych banków do PKB ledwo utrzymujemy przedostatnią pozycję.

Budowanie zaufania do sektora bankowego

Krzysztof Pietraszkiewicz mówił też o budowie zaufania społecznego do systemu bankowego, czemu nie sprzyjały liczne ubiegłoroczne awarie i czemu nie służą rozwiązania, które są może i wygodne dla służb informatycznych banków, ale za mało przejrzyste dla ich klientów. Znalazło się też miejsce na przypomnienie kwestii od lat drażliwej, jaką jest konieczność uporządkowania sprawy opłat za pośrednictwo w transakcjach z udziałem kart płatniczych, które to opłaty w Polsce należą do jednych z najwyższych.

Seminarium zawsze odbywa się według takiej formuły, że kolejne jego sesje tematyczne (w tym roku było ich pięć), rozpoczynają się wystąpieniami wprowadzającymi, których celem jest nie tylko sam przekaz, ale również sprowokowanie do dyskusji. Dyskusji prowadzonej potem przez grono panelistów oraz pozostałych uczestników.

Dowodem na to, że formuła się sprawdza, były w tym roku polemiczne głosy uczestników, wygłaszane w trakcie wszystkich chyba wystąpień wprowadzających. Dominujące były w tym roku dwa tematy: rola informatyki w niskokosztowym modelu bankowości oraz popularna, modna i kontrowersyjna sprawa cloud computing.

Dokładne liczenie kosztów

Niskokosztowy model bankowości nie musi oznaczać - jak to się zdarza - zatrudniania gorzej przygotowanego, ale za to niżej opłacanego personelu do obsługi złożonych usług bankowych. Można, odpowiednio je kształtując, świadczyć tanie usługi, nie obniżając poziomu ich jakości. Za wzór mogą tu służyć modele biznesowe przyjmowane w sieciach tanich sklepów czy w tanich liniach lotniczych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200