IT w perspektywach budżetowych biznesu

Analizując dane raportu Computerworld TOP200 wyraźnie widać, że nakłady na IT i cele stawiane przed inwestycjami w systemy ICT różnią się zasadniczo w zależności od wielkości przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki, w których prowadzą one działalność. To jednak dopiero punkt wyjścia do dalszej, kompleksowej analizy.

Różnice w skali działalności nie stanowią przeszkody, by podjąć próby wskazania wynikających ze specyfiki poszczególnych sektorów tendencje charakteryzujące zapotrzebowanie firm w stosunku do realizowanych przez nie inwestycji w ICT.

Podczas czwartkowej debaty, towarzyszącej premierze raportu Computerworld TOP200, omówione zostaną spostrzeżenia, jakie daje się zaobserwować w kluczowych sektorach gospodarki.

Zobacz również:

Finanse i bankowość

Według Computerworld TOP200 przychody dostawców ze sprzedaży rozwiązań informatycznych do sektora bankowego wzrosły w 2013 r. o 7%, w stosunku do roku 2012. To wyraźne zmniejszenie dynamiki – rok wcześniej wyniosła ona aż 16%.

Czy sektor bankowy ma już za sobą okres szybkiej informatyzacji podstawowych obszarów działalności, a coraz większego znaczenia nabiera konsolidacja istniejących systemów, a nie budowa nowych?

Zapraszamy na towarzyszącą premierze raportu Computerworld TOP200 bezpłatną debatę streamowaną online na żywo z Ministerstwa Gospodarki – już w czwartek 26 czerwca od godziny 11:00.

Zarejestruj się

Administracja publiczna

Wydatki sektora w ostatnich latach utrzymują się na stabilnym poziomie – przychody dostawców osiągają pułap 2-3 mld zł rocznie. Wzrost przychodów branży IT z tego sektora w 2013 r. wyniósł jednak aż 28% biorąc pod uwagę całą tabelę, oraz 10% w stałej grupie firm uwzględnionej w dwóch ostatnich edycjach TOP200.

Czy w nowej perspektywie unijnej administracja publiczna chce rozwijać przede wszystkim te usługi elektroniczne, które mają szanse szybko przyciągnąć znaczną liczbę użytkowników, stając się kołem zamachowych w rozwoju e-administracji? Czy dostawcy mogą zaangażować się w realizację celów administracji, wyceniając swoje usługi zależnie od efektu (success fee)?

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Po administracji i telekomunikacji to trzeci największy odbiorca systemów informatycznych. Wzrost przychodów firm IT z tego sektora wyniósł w 2013 r. 20%.

MŚP, choć kosztowo bardzo zachowawcze, coraz odważniej inwestują w rozwiązania IT, widząc ich korelację z efektywnością działania firmy. Jakich rozwiązań najbardziej potrzebują na obecnym etapie firmy z tego sektora? Czy na tym rynku mają szanse szerzej przyjąć się klasyczne aplikacje wspomagające przedsiębiorstwo (ERP, CRM)?

Energetyka i Utilities

To sektor, który wedle danych Computerworld TOP200 notuje bardzo wysokie wzrosty przychodów dostawców IT: 75% - energetyka, 95% - utilities. Ograniczając wyniki do stałej grupy firm obecnej w poprzednich edycjach raportu, wzrosty nie są tak imponujące, ale nadal robią wrażenia (w obu branżach 22%). Nakłady na IT w tych sektorach są ściśle powiązane z rozwojem infrastruktury, w przypadku energetyki są to np. inteligentne sieci.

W jakim stopniu IT może być beneficjentem tych zmian? W jakim stopniu dotyczą one twardej infrastruktury (np. inteligentne liczniki), która nie jest domeną sektora IT, a w jakim typowych rozwiązań informatycznych? Czy informatyka może pomóc nie tylko w udoskonaleniu obsługi klienta, ale także w rozwiązaniu najważniejszych problemów branży (np. możliwy niedobór mocy)?

Telekomunikacja

Według wyników CW TOP200 sektor telekomunikacji odnotował w ub.r. spadek przychodów o 4,5 proc. Wyniki sprzedaży firm IT do sektora telekomunikacji nie pokazują jasnego trendu: wzrost przychodów dostawców IT w tym sektorze wyniósł 25%, ale przy uwzględnieniu stałej grupy firm nastąpił spadek o 9%. Mimo spadku przychodów operatorzy telekomunikacyjni będą nadal inwestować w rozwiązania informatyczne zapewniające z jednej strony rozwój technologiczny, a z drugiej przewagę konkurencyjną (poprawa obsługi klienta, rozbudowa oferty o nowe usługi).

Jakie trendy rozwojowe w telekomunikacji będą napędzać inwestycje sektora w rozwiązania IT? Jakie znaczenie dla operatorów ma konsolidacja i integracja wykorzystywanych systemów informatycznych?


TOP 200