IT w czasie kryzysu

Wirtualizacja, SOA, open source i Web 2.0 - ich wykorzystanie może być źródłem realnych oszczędności w funkcjonowaniu firmowego środowiska IT, co jest istotne zwłaszcza w obecnej sytuacji rynkowej.

Wirtualizacja, SOA, open source i Web 2.0 - ich wykorzystanie może być źródłem realnych oszczędności w funkcjonowaniu firmowego środowiska IT, co jest istotne zwłaszcza w obecnej sytuacji rynkowej.

Z analiz przeprowadzonych przez IBM Institute for Business Value wynika, że nowoczesne technologie IT odegrają istotną rolę w walce z kryzysem gospodarczym i jego skutkami. Tak twierdzą prezesi największych światowych koncernów. Panująca zaś obecnie moda na wirtualizację, SOA, open source i Web 2.0 może okazać się jednym z czynników rozwoju inwestycji w IT - długofalowych i dobrze powiązanych z prowadzonym biznesem.

Narzędzia do cięcia kosztów

W obliczu sytuacji na rynkach finansowych wzrasta znaczenie optymalizacji infrastruktury i organizacji procesów biznesowych pod kątem zwiększenia efektywności i zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności. Zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania do tego celu nowoczesnych technologii, usprawnienia zarządzania informacjami, poprawy bezpieczeństwa i redukcji kosztów były głównymi tematami IV Forum IT. Wszystkie te czynniki z osobna przekładają się na stabilność procesów biznesowych. Z wywiadów przeprowadzonych przez specjalistów IBM w ciągu ostatniego półrocza wynika również, że władze wielu firm właśnie w nowych technologiach IT pokładają największe nadzieje i widzą rozwiązania, które pomogą usprawnić procesy biznesowe.

Architektura zorientowana na usługi, czy wirtualizacja to rozwiązania ciekawe i popularne. Jednak największe korzyści z ich zastosowania wynikają z odpowiedniego powiązania tego typu rozwiązań z procesami biznesowymi i kulturą organizacyjną firmy. Istotnym czynnikiem warunkującym powodzenie ich zastosowania, a pośrednio również sens inwestycji, jest m.in. ścisła współpraca IT i biznesu. Sandy Carter, wiceprezes IBM ds. strategii WebSphere i SOA jest zdania, że największym utrudnieniem w skutecznym przekształcaniu architektury systemów na model usługowy jest brak zaangażowania ze strony pracowników odpowiedzialnych za kształtowanie biznesu. Dlatego też, paradoksalnie, kryzys gospodarczy może okazać się dobrym pretekstem do zmiany podejścia do SOA. Konieczność przemodelowania procesów sprzyja popularyzacji architektur IT zorientowanych na usługi.

Podobnie jest w przypadku wirtualizacji, która pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów infrastruktury IT. Odpowiednio zaprojektowane środowisko wirtualne może też skutecznie zabezpieczać dostęp do danych i zmniejszać ryzyko operacyjne. Dzięki możliwości przenoszenia procesów realizowanych w środowisku wirtualnym pomiędzy maszynami fizycznymi, rośnie efektywność całego systemu IT. To zaś przekłada się na zmniejszenie potrzeb inwestycyjnych, a często również redukcję kosztów funkcjonowania infrastruktury IT. Innym sposobem na ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem systemów komputerowych jest m.in. zastosowanie energooszczędnych urządzeń i względnie taniego oprogramowania, dostępnego na licencjach open source.

O rosnącym znaczeniu otwartych standardów i technologii bazujących na licencjach open source przekonuje oczywiście również Jim Whitehurst, prezes Red Hat. Jego zdaniem niższe koszty zakupu, szkoleń i utrzymania otwartych systemów mogą stanowić istotny czynnik decydujący o wyborze otwartych rozwiązań. Jim Whitehurst jest przekonany, że konieczność przeprowadzenia reorganizacji działów IT pod kątem zwiększenia efektywności finansowej będzie miała korzystny wpływ na rozwój oprogramowania open source.

Sposobem na zmniejszenie wydatków na informatykę może okazać się też outsourcing: usług IT, oprogramowania (SaaS), a nawet całych procesów biznesowych.

Rozsądne oszczędzanie

Przykładem gruntownej reorganizacji korporacyjnej warstwy IT może być historia rozwoju i optymalizacji środowiska informatycznego w IBM. 11 lat temu w jego ramach funkcjonowało 155 centrów danych i 31 sieci WAN. Pracownicy korzystali z ponad 15 tys. różnych aplikacji biznesowych. Dzięki przeprowadzonej reorganizacji infrastruktura korporacyjna IBM uległa znacznemu uproszczeniu, spadły również koszty administracyjne. Obecnie - pomimo wzrostu wolumenu składowanych danych - wszystkie informacje składowane są w pięciu centrach danych, połączonych jedną, rozległą siecią komputerową. Kilka tysięcy mniejszych serwerów zastąpiono trzydziestoma energooszczędnymi maszynami pracującymi pod kontrolą systemu Linux. A jednocześnie liczba wykorzystywanych aplikacji spadła ponad trzykrotnie. Tak znaczne redukcje osiągnięto m.in. dzięki zoptymalizowaniu środowiska informatycznego i wdrożeniu architektury usługowej oraz wirtualizacji. W obliczu kryzysu gospodarczego z zamiarem podobnych reorganizacji biznesu i jego powiązań z IT nosi się wiele firm.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200