IT w centrum zmian

''IT nie może być służbą pomocniczą biznesu, musi być częścią tego biznesu. Służbę pomocniczą można wynająć na zewnątrz'' - przekonywał Marek Walczak, dyrektor Departamentu Systemów Informacyjnych w Fortis Banku w trakcie dyskusji panelowej na IBM Forum 2005, którego Computerworld był patronem.

''IT nie może być służbą pomocniczą biznesu, musi być częścią tego biznesu. Służbę pomocniczą można wynająć na zewnątrz'' - przekonywał Marek Walczak, dyrektor Departamentu Systemów Informacyjnych w Fortis Banku w trakcie dyskusji panelowej na IBM Forum 2005, którego Computerworld był patronem.

"Dlatego niezwykle istotna jest skuteczna komunikacja. Szef informatyki musi mówić językiem biznesu, w przeciwnym razie pozostanie niezrozumiany. Tymczasem mówienie prostym językiem, bez niezrozumiałych technologicznych sformułowań jest trudne" - dodał.

Dyskusja, w której uczestniczyli również Sławomir Kierner, członek zarządu, dyrektor IT na Polskę i kraje bałtyckie w Procter & Gamble Operations Polska, oraz Iwona Bartczak, redaktor naczelna magazynu CIO, stanowiła komentarz do wystąpienia Dariusza Dumy, dyrektora generalnego Chiltern Consulting poświęconego uwarunkowaniom bycia liderem zmian w organizacji. Warszawskie spotkanie dla klientów i partnerów zorganizowane przez polski oddział IBM stanowiło też okazję do dyskusji na temat roli informatyki w przedsiębiorstwie oraz najlepszego sposobu wykorzystania zasobów teleinformatycznych.

Podczas IBM Forum dyskutowano także na temat nakładów przeznaczanych przez przedsiębiorstwa i instytucje na nowe technologie. "Obecnie inwestycje informatyczne w firmach wynikają głównie z potrzeby wzmocnienia organizacji w czterech obszarach - elastyczności funkcjonowania, zarządzania ryzykiem operacyjnym i systemami bezpieczeństwa, zarządzania informacjami oraz w zakresie optymalizacji środowiska IT. Wskazało na nie ponad 450 prezesów i członków zarządu wiodących światowych firm, którzy wzięli udział w przeprowadzonym przez nas badaniu IBM Global CEO Survey" - mówił Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny .

Badanie IBM Global CEO Survey zostało przeprowadzone przez IBM Business Consulting Services oraz IBM Institute for Business Value. Miało na celu zidentyfikowanie obszarów wymagających usprawnienia w największych globalnych firmach. Cztery wskazane przez ankietowanych obszary wykorzystano jako tematy dla sesji tematycznych, które prowadzone były m.in. przez partnerów IBM.


TOP 200