IT przyniesie oszczędności w sferze zdrowia

Optymalizacja usług IT w resorcie zdrowia może przynieść wymierne korzyści finansowe oraz usprawnić działania medyczne. Ministerstwo Zdrowia przymierza się do skutecznego wykorzystania narzędzi informatycznych, planuje też postawić na analizę danych, by lepiej zarządzać swoim budżetem.

Janusz Cieszyński, Podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia Fot. P. Pokrycki

„Chcemy mniej biurokracji – to jeden z 5 filarów naszej strategii” – mówił podczas konferencji Państwo 2.0. Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia. To właśnie informatyzacja, resortu będzie kluczowym elementem debiurokratyzacji. Również przyniesie wymierne korzyści finansowe w ochronie zdrowia, przyczyniając się do optymalizacji procesów. Polska wydaje rocznie ze środków publicznych około 100 miliardów złotych na system ochrony zdrowia. To druga, zaraz po systemie opieki społecznej, pozycja w wydatkach publicznych. „Tu działa prawo wielkich liczb. Gdybyśmy nawet zoptymalizowali te wydatki o 1 procent, oszczędzamy 1 miliard. To połowa tego, co w ubiegłym roku udało się dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i dodatkowym pieniądzom przeznaczyć na skrócenie kolejek. To doprowadziło do tego, że dwa niezwykle istotne zabiegi – zaćma i proteza stawu biodrowego, zostały bardzo mocno „odkolejkowane”. Skuteczna informatyzacja mogłaby wpompować poważne kwoty do systemu.

Co zrobić, by optymalnie wykorzystywać przeznaczany na ochronę zdrowia budżet?

Ministerstwo wyznaczyło 4 cele strategiczne, które chce osiągnąć w bliskiej perspektywie.

Pierwszy to nadzór nad projektami IT na poziomie ministerstwa. Rocznie resortowe IT wykorzystuje około 120 mln złotych. Najwięcej, bo ponad 90 proc. tej kwoty wydają dwie wiodące w resorcie instytucje: Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Pozostałe 10 milionów wydaje około 40 kolejnych podmiotów. Wymienione instytucje, jak zapewniał Janusz Cieszyński, nie zostaną zintegrowane w ramach resortu. „Chcemy raczej postawić na daleko idącą koordynację, by realizowane przez te podmioty projekty nie nakładały się, a wydatki nie dublowały.

Zobacz również:

  • Za nami Państwo 2.0

Cel drugi to rozwój e-usług dla pacjentów i lekarzy. „To absolutnie kluczowe wyzwanie, ponieważ informatyzacja nie może być celem samym w sobie, ale ma usprawniać procesy w resorcie. Chcemy postawić na takie e-usługi, które pozwolą w systemie ochrony zdrowia skrócić czas” – wyjaśniał wiceminister. Badania przeprowadzone w krajach skandynawskich pokazały, że zastosowanie e-recepty „uwalnia” lekarzowi 30 minut dziennie. A to oznacza przynajmniej 3 dodatkowe konsultacje dla pacjentów. Ma to o tyle sens, że wielu pacjentów „kolejkuje” lekarzy tylko po to, by otrzymać nową receptę na kończące się np. leki.

W tym tygodniu rząd przyjął ustawę o e-recepcie, co pozwoli przyspieszyć pilotaż tego pierwszego produktu platformy P1. To kolejny krok do optymalizacji działania systemu ochrony zdrowia.

Kolejnym celem jest rozwój systemów analitycznych. Obecnie, podejmując kluczowe decyzje, minister nie ma istotnych danych do tego, by prawidłowo określić skutki finansowe i medyczne, jak wprowadzenie zmiany wpłynie na system zdrowia. Przy zarządzaniu stumiliardowym budżetem decyzje powinny być odpowiednio wspomagane i podlegać wydajnemu kontrolingowi wydawania tych pieniędzy. Ministerstwo przymierza się do budowy platformy analitycznej, która zintegruje dane z NFZ, P1, ZUS czy PFRONu. To pozwoli na stworzenie lepszej mapy potrzeb zdrowotnych, a co za tym idzie uszczelnienie systemu, szczególnie pod kątem fraudów.

Ostatnim z wymienianych celów jest optymalizacja wydatków na IT. „Chcemy, by te 120 milionów było wydawane jak najlepiej. Nie będziemy zmniejszać tego budżetu, ale chcemy być pewni, że to, co dostaniemy za te pieniądze, to maksimum, jakie możemy uzyskać za takie kwoty” – wyjaśnia wiceminister. Jednym z pomysłów na optymalizację jest centralizacja usług i zakupów IT. Ministerstwo przymierza się do pilotażu takich zakupów, analizując jedną z grup zakupowych.

Patroni honorowi:

Partner generalny:

Partner strategiczny:

Mecenas:

PartnerZY merytorycznI:

Wystawcy:

Patronat:

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200