IT mocna w grupie

Centrum Przetwarzania Danych TP w Łodzi może zacząć pełnić rolę regionalnego ośrodka informatycznego dla grupy France Telecom.

Centrum Przetwarzania Danych TP w Łodzi może zacząć pełnić rolę regionalnego ośrodka informatycznego dla grupy France Telecom.

"Dział informatyki w Centertelu ulega likwidacji, a jego funkcje przejmuje informatyka w Telekomunikacji Polskiej. W Centertelu pozostanie jedynie kilkunastoosobowa grupa informatyków zajmująca się obsługą nowych projektów działu marketingu" - to informacja, którą stanowczo dementują indagowani przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej. Informację tę potwierdza jednak kilka niezależnych źródeł, aczkolwiek trzeba zauważyć, że nie jest to pierwsza pogłoska o daleko idących zmianach w grupie kapitałowej TP. Faktycznie, co jakiś czas pojawiają się pogłoski o radykalnych ruchach wokół działu informatyki w Telekomunikacji Polskiej. Mówiono o tym, że TP sprzeda swoje Centrum Przetwarzania Danych, że w ogóle całe IT ulegnie likwidacji i trafi jako usługa realizowana przez samo France Telecom. Jak wiadomo, nic takiego nie nastąpiło (w dużej mierze dzięki działaniom menedżerów IT z grupy TP, dążących do budowy w Polsce informatycznego centrum kompetencyjnego).

Na przeszkodzie integracji Telekomunikacji z Centertelem (w takim scenariuszu ten ostatni operator stałby się, używając francusko-polskiej nomenklatury TP, "Dywizją Mobilną") stoją regulacje prawne, które utrudniają faworyzowanie przez TP Centertela kosztem pozostałych operatorów komórkowych (regulator rynku mógłby podjąć potencjalnie działania w obszarze kontroli kosztów przekładających się na ofertę rynkową obu operatorów). Dążenie do obniżki kosztów jest jednak dość oczywistym czynnikiem mogącym prowadzić do integracji działów zaplecza technicznego (na potrzeby TP i Centertela działa już np. wspólne centrum kopertowania i wydruków). Przedstawiciele Centertela nie ukrywają zresztą, że wiele projektów, także w obszarze IT, jest realizowanych wspólnie przez menedżerów z Centertela i TP. Nie ma zatem jednoznacznej odpowiedzi, czy pogłoska ujawnia rzeczywiście planowane zmiany, czy też stanowi mylną interpretację realizowanych procesów optymalizacyjnych w grupie TP.

Rewolucja w obszarze IT w TP tak naprawdę miała miejsce już kilka lat tematu, za rządów dyrektora Waldemara Ziomka. To on doprowadził bowiem do koncentracji specjalistów IT w Łodzi, gdzie obecnie pracuje ok. 500 osób, czyli ponad połowa wszystkich informatyków w Telekomunikacji Polskiej. Waldemar Ziomek musiał w tym celu doprowadzić do zerwania ze starą strukturą organizacyjną w obszarze IT w Telekomunikacji Polskiej, co wiązało się ze sporymi kosztami ludzkimi - wiele osób musiało się zdecydować na przeprowadzkę do Łodzi. Przedstawiciele TP twierdzą, że obecnie nie ma potrzeby przeprowadzania tak dużej migracji i łódzki ośrodek nie planuje intensywnego wzrostu zatrudnienia. Może zresztą być z tym ciężko, bowiem na łódzkim rynku pracy dla informatyków zaczął się spory ruch (w związku z pojawieniem się tam wielu nowych pracodawców w postaci ośrodków koncernów zagranicznych). Nie można jednak wykluczyć, że w dalszej perspektywie będzie następowała dalsza centralizacja IT w Telekomunikacji Polskiej.

Centrum Przetwarzania Danych w Łodzi to jeden z 4 takich ośrodków znajdujących się w grupie France Telecom i zarazem jedna z największych serwerowni w Polsce. Z uwagi na swoją skalę będzie zajmował się realizacją usług na potrzeby innych operatorów należących do France Telecom w Europie Środkowo-Wschodniej. Nieoficjalne informacje wskazują na to, że w pierwszym rzędzie będzie to Orange na Słowacji i w Rumunii. Na pierwszy ogień ma pójść obsługa komunikacji korporacyjnej. Dzięki temu wzrośnie ranga IT w grupie Telekomunikacji Polskiej, bowiem dział informatyki tego operatora będzie obsługiwać podmioty znajdujące się poza obszarem grupy.

To jeden z celów realizowanego od kilku lat projektu ITN4, czyli rozwoju Centrum Przetwarzania Danych w Łodzi. CPD leży w kompetencjach dyrektora Pionu IT w TP - Tomasza Matuły. Projekt ten jest częścią większego działania o kryptonimie DNF (Domestic Network Factory), podlegającego Konradowi Kobyleckiemu, członkowi zarządu TP ds. techniki.

Program DNF to wspólne przedsięwzięcia w Grupie TP realizowane przez Telekomunikację Polską i PTK Centertel. Jego celem jest podnoszenie jakości świadczonych usług, przyspieszenie rozwoju ofert rynkowych, a także wzrost efektywności finansowej przedsięwzięć. "Zbudowanie wspólnych centrów kompetencji, usług konwergentnych, m.in. dzięki włączeniu do programu zespołów zarówno z PTK, jak i TP, jest w obecnej sytuacji rynkowej priorytetem" - mówi Konrad Kobylecki. Efektem programu będą nowe wspólne przedsięwzięcia, m.in. projektowanie sieci, billingu i CRM, jak i projekty już realizowane na potrzeby Grupy TP, m.in. poczta głosowa i Centrum Przetwarzania Danych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200