IT made in China

Okazją do zapoznania się przez polskie firmy z branży ITC z realiami rynku chińskiego i oferowanymi projektami jest zbliżająca się konferencja "Business in China".

Okazją do zapoznania się przez polskie firmy z branży ITC z realiami rynku chińskiego i oferowanymi projektami jest zbliżająca się konferencja "Business in China".

Tania siła robocza i niskie koszty produkcji nie są już jedynymi argumentami ekspansji amerykańskich i europejskich firm IT do Państwa Środka. Chiny, w których pod koniec 2007 r. było 210 mln internautów i 600 mln użytkowanych telefonów komórkowych, stały się ogromnym rynkiem zbytu dla produktów i usług IT. Polskie firmy teleinformatyczne mają teraz szansę na realizację wybranych projektów w najszybciej rozwijających się i najbardziej otwartych na współpracę regionach Chin.

Magnes dla firm IT

20 mld euro

to wartość wszystkich 300 projektów prezentowa-nych na konferencji "Business in China".

Chiny to największy na świecie rynek konsumencki - liczba mieszkańców Chin przekroczyła już 1, 3 mld osób - i jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata - wzrost gospodarczy w 2006 r. wynosił 10, 7%. Bogacący się obywatele Chin tworzą ogromny rynek zbytu dla produktów i usług, również firm IT. O potrzebach błyskawicznie rozwijającego się rynku chińskiego świadczy fakt, że eksport usług stanowi zaledwie ok. 10% przychodów sektora IT. Dlatego też od ponad dekady do Chin ciągną największe koncerny IT.

W Państwie Środka centra badawczo-rozwojowe oraz fabryki mają już największe koncerny, takie jak HP, Dell, Toshiba, IBM. Projektów do realizacji jest w Chinach tak wiele, że organizowane są specjalne konferencje, informujące o możliwościach inwestowania na rynku chińskim. "Chiny potrzebują wsparcia technicznego, które napędzać będzie rozwój gospodarki. To idealna sytuacja dla europejskich, w tym polskich, firm do inwestowania w obszarach, w których ich kompetencje są znane i cenione od lat" - mówi Christian Treichel, dyrektor Berlin Partner, jednego z organizatorów konferencji "Business In China".

IT made in China

Najważniejsi chińscy uczestnicy konferencji "Business in China" (wg branż)

Okazją do zapoznania się przez polskie firmy z branży ITC z realiami rynku chińskiego i oferowanymi projektami jest właśnie zbliżająca się konferencja "Business in China". Obecni na spotkaniu w Berlinie specjaliści z Chin mają pomóc przedstawicielom firm europejskich w dyskusjach i negocjacjach, dotyczących zamówień w poszczególnych projektach. Konferencja będzie okazją do zdobycia informacji przydatnych w prowadzeniu inwestycji w Państwie Środka, ale przede wszystkim umożliwi bezpośrednie, wcześniej zaaranżowane spotkania z wybranymi chińskimi biznesmenami.

Lista potencjalnych projektów

"Firmy, które wezmą udział w konferencji Business in China otrzymają opracowane, zgodne z ich profilami, plany prezentacji i spotkań, przy-gotowane na podstawie dostarczonych informacji, obejmujących sektor przemysłu, budżet, cele, kapitał i plan realizacji. Spotkaniom biznesowym towarzyszyć będzie konferencja, która da wiedzę na temat prowadzenia działalności biznesowej w Chinach, a także cykl seminariów, odnoszących się do różnych sektorów przemysłu Państwa Środka" - wymieniają organizatorzy.

Jak podkreślają organizatorzy konferencji, "Business in China" nie jest wydarzeniem wyłącznie dla wielkich korporacji. Szansę na udział w projektach mają też firmy z sektora MSP. Inicjatywa uzyskała poparcie Międzynarodowej Sieci Małych i Średnich Przedsiębiorców (INSME) oraz Międzynarodowego Związku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jak pokazuje wykres, organizatorzy "Business in China" przewidują, iż przedstawiciele branży IT stanowić będą ponad 10% wszystkich obecnych firm. Wśród 300 projektów wymienionych na stroniehttp://www.businesschinaexpo.com/projects.asp polskie firmy informatyczne mogą być zainteresowane projektami, takimi jak Production of Bluetooth Wireless Screen-reading Device, Optics Valley Software Park Project, Manufacture of , Technology research and Innovation Building, The research and development base of Tianjin wireless. Wartość wszystkich prezentowanych na konferencji projektów to 20 mld euro.

Ocena ryzyka

Planując inwestycje w Państwie Środka i współpracę z chińskimi pracownikami czy kontrahentami, należy jednak zdawać sobie sprawę z pewnych barier. Problemem może być język, bariera kulturowa oraz odmienne od europejskich praktyki biznesowe. Mało elastyczne linie produkcyjne, wydłużone okresy realizacji zamówień, obecność rządu jako trzeciej strony we wszelkich układach z miejscowymi partnerami biznesowymi, wysoki wskaźnik retencji pracowników oraz nieprzewidywalność chińskiego rynku to sprawy, z jakimi będzie musiała sobie poradzić firma zdecydowana na ekspansję do Państwa Środka.

Konferencja "Business in China" odbędzie się w dniach 28-29 maja w Berlinie.


TOP 200