IT dla wszystkich w Małopolsce

Projekty teleinformatyczne, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, cechuje daleko posunięte zaangażowanie i otwartość wobec setek partnerów: innych samorządów, ich jednostek organizacyjnych czy małopolskich stowarzyszeń. Mogą liczyć na wsparcie.

Computerworld Lider Informatyki 2014

Wydanie Computerworld poświęcone prezentacji wyników konkursu Lider Informatyki 2014 można bezpłatnie pobrać w formacie PDF: Computerworld Lider Informatyki 2014.

Małopolscy finaliści tegorocznego konkursu Lider Informatyki realizują projekty dotyczące wielu tematów. Godny podkreślenia jest fakt, że oprócz dużej liczby adresatów przedsięwzięcia te dotyczą informatyzacji dziedzin i tematów niepodejmowanych zwykle przez inne samorządy.

Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej

Sebastian Ramenda, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Wspólnym mianownikiem zgłoszonych przez nas projektów jest z jednej strony nastawienie na uzyskiwanie konkretnych korzyści biznesowych, takich jak finansowe oszczędności i ujednolicone, wydajne procesy, z drugiej zaś strony chęć świadczenia klientom administracji publicznej wygodnych i przejrzystych usług drogą elektroniczną. Portal Cyfrowa Małopolska, Regionalny System BIP oraz Wirtualne Muzea Małopolski realizują te założenia.

Wszystkie działające w Polsce jednostki władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne zobligowane są do prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej, agregujących dane o ich strukturze organizacyjnej, władzach, przetargach, lokalnych uchwałach i innych aspektach działalności. Choć regulujące funkcjonowanie BIP rozporządzenie zawiera wskazania dotyczące zawartości stron internetowych biuletynów, niekiedy klienci administracji nie mogą się rozeznać w ich skomplikowanej i nieczytelnie prezentowanej strukturze.

Zobacz również:

  • Best in Cloud 2021 – znamy już wyniki konkursu

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców województwa, zrealizowany został Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej, integrujący BIP praktycznie wszystkich zobligowanych do tego jednostek w Małopolsce – łącznie ponad 3300 (!) podmiotów: samorządów, szpitali, szkół, fundacji itd. W ramach projektu system został od nowa zaprojektowany, wybudowany i wdrożony, zastępując stary, funkcjonujący przez ostatnią dekadę, pierwowzór. Wybudowana została nowa infrastruktura serwerowa oraz warstwa aplikacyjna. Przeszkolono kilkuset regionalnych administratorów, udostępniając im zarazem specjalnie do tego celu przeznaczony system pomocy technicznej wraz z filmami instruktażowymi.

Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej to jednolity, wystandaryzowany layout prezentacji informacji – użyteczny z punktu widzenia korzystających z niego obywateli i przedsiębiorców – a także konkretne oszczędności widoczne po stronie budżetu. Urzędowe estymacje szacują je na ok. 8 mln zł w skali województwa.

Cyfrowa Małopolska

W ramach projektu „Cyfrowa Małopolska” udostępnionych zostało 128 e-usług, które za pośrednictwem serwisu przekazywane są na elektroniczne skrzynki podawcze adresatów – ponad 200 podmiotów na terenie województwa (JST, Urząd Województwa, Wojewódzka Komenda Policji, Zarząd Dróg Wojewódzkich itp).

System zawiera m.in. jednolity interfejs, czytelnie przedstawiający nazwy usług, ich skrócone opisy, podstawę prawną i tryb odwoławczy, czas realizacji, listy niezbędnych dokumentów. Do korzystania z udostępnianych w serwisie usług konieczne jest posiadanie zaufanego profilu na platformie ePUAP. Podobnie jak w przypadku Regionalnego Systemu BIP główną korzyścią z wdrożenia projektu „Cyfrowa Małopolska” jest usystematyzowanie i uporządkowanie sposobu dostarczania e-usług, niezależnie od finalnego adresata, do którego kierowane są pisma. System jest otwarty i gotowy na dołączanie kolejnych chętnych jednostek.

Wirtualne Muzea Małopolski

Ostatni ze zgłoszonych projektów to próba podjęcia digitalizacji zbiorów muzealnych, będących w posiadaniu regionalnych muzeów. Wirtualne Muzea Małopolski powstały jako efekt współpracy Urzędu Marszałkowskiego oraz Małopolskiego Instytutu Kultury, w którego gestii znajdowało się prowadzenie prac cyfryzacyjnych. W projekt obecnie zaangażowanych jest obecnie 37 małopolskich muzeów, zaś digitalizacji – zarówno dwu- jak i trójwymiarowej – poddano dotychczas 911 eksponatów. Liczba ta będzie sukcesywnie wzrastać. Większość prac prowadziła powołana przy MIK Regionalna Pracownia Digitalizacji. Oprócz tego projekt zawarł wykonywane dotąd własnym sumptem prace digitalizacyjne muzeów udostępniających zbiory na rzecz portalu.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wyjątkowo wysoka jakość trójwymiarowych modeli, oddających każdy detal zdigitalizowanych eksponatów. Są one precyzyjnie opisane oraz otagowane, co ułatwia nawigację w serwisie. Portal wyposażony został w moduł Interpretacje, który zawiera przygotowane przez znane postaci ze świata nauki, kultury i sztuki ścieżki tematyczne, wzbogacone przypisanymi do nich muzealiami. Ścieżki te doskonale nadają się do wykorzystania jako treści edukacyjne dla szkół, podobnie jak moduł Ćwiczenia, zrealizowany z myślą o młodszych dzieciach.

Innowacyjność projektu Wirtualne Muzea Małopolski wynika ze skali oraz systemowego, przemyślanego stworzenia spójnego systemu digitalizacji, otwartego na współpracę ze wszystkimi placówkami muzealnymi w województwie. To obecnie największy tego rodzaju projekt w Polsce.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200