IPFIX ułatwi zarządzanie sieciami IP

Trwają prace nad protokołem IPFIX, który ułatwi zarządzanie ruchem pakietów transmitowanych przez sieci IP. Protokołem zajmuje się jedna z grup roboczych IETF (Internet Engineering Task Force).

Specyfikację IPFIX popiera gorąco Cisco, ponieważ jest ona oparta w dużej mierze na jej firmowym protokole NetFlow, który jest używany do eksportowania danych. IPFIX (IP Flow Information Export) definiuje, w jaki sposób rutery i przełączniki eksportują dane (zawierające informacje o przepływach pakietów) do systemów zarządzających siecią. Produkty zgodne ze standardem IPFIX zbierają i analizują dane zawierające informacje o przepływach pakietów i modyfikują ruch, współpracując aktywnie z innymi aplikacjami mierzącymi wydajność sieci.

Rozwiązania wspierające standard IPFIX mogą przechwytywać dane generowane przez wszystkie zgodne węzły sieci pracujące w przedsiębiorstwie. Powszechnie używany protokół zarządzania SNMP ma szereg ograniczeń, podczas gdy protokół IPFIX będzie zbierać automatycznie wszystkie dane i odsyłać je (eksportować) do jednego centralnego punktu zarządzania.

Rutery i przełączniki mają najczęściej za małą pamięć, aby magazynować olbrzymie ilości danych zawierających informacje o ruchu pakietów. Dzięki protokołowi IPFIX dane nie będą przechowywane w pamięciach poszczególnych węzłów sieci, a będą odsyłane do centralnej konsoli zarządzania wspierającej tę technologię.

Aby wyeksportować w prawidłowy sposób dane, węzeł sieci analizuje informacje zawarte w siedmiu polach: adres IP stacji nadającej, adres IP stacji docelowej, port źródłowy, port docelowy, typ protokołu Layer 3, pole definiujące typ usługi i logiczny interfejs wejścia. Jeśli wszystkie siedem pól w analizowanych pakietach zawierają te same dane, oprogramowanie IPFIX przyjmuje, że pakiety należą do tego samego strumienia.

Oprogramowanie IPFIX będzie zawierać szereg gotowych do użycia szablonów, co pozwoli administratorom szybko definiować określony sposób eksportowania danych. Urządzenie wspierające standard IPFIX zbiera dane w oparciu o taki szablon i eksportuje je do centralnego punktu zarządzania (może to być np. serwer zarządzania wspierający technologię IPFIX).

Dzięki protokołowi IPFIX zarządzanie ruchem pakietów krążących po sieciach IP nabierze nowej jakości. Do tej pory było to zarządzanie fragmentaryczne, po wprowadzeniu do sieci oprogramowania IPFIX będzie to zarządzanie globalne. Więcej informacji na temat specyfikacji IPFIX można znaleźć na stroniehttp://www.ietf.org/html.charters/ipfix-charter.html .


TOP 200