III Międzynarodowe Targi: INTER BANK, OFFICETEC, KOMTEL

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie będzie znów miejscem komputerowej imprezy targowej. W dn. 16-19 listopada 1993 r. odbędą się tam III Międzynarodowe Targi aż w trzech dziedzinach, pod następującymi nazwami:

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie będzie znów miejscem komputerowej imprezy targowej. W dn. 16-19 listopada 1993 r. odbędą się tam III Międzynarodowe Targi aż w trzech dziedzinach, pod następującymi nazwami:

INTER BANK '93

Z dziedziny informatyki i elektroniki prezentowane będą:

* Systemy informacji finansowej, zarządzania gotówkowego i obrotu dewizowego.

* Elektroniczna obsługa kont i płatności.

* Systemy obsługi pieniężnej i księgowej.

* Elektroniczne przetwarzanie danych.

OFFICETEC '93

Będą to targi sprzętu biurowego, w którym coraz większe znaczenie mają komputery i inne urządzenia elektroniczne. Spodziewać się więc należy komputerowych systemów gromadzenia, przetwarzania i transmisji danych, jak również terminali, ekranów, monitorów i in. elektronicznych maszyn ułatwiających prace projektowe i techniczne.

KOMTEL '93

To targi sprzętu służącego wszelkiej łączności przewodowej i bezprzewodowej. Będą więc na nich prezentowane:

* Centrale telefoniczne i inne urządzenia telekomunikacyjne.

* Systemy transmisji danych cyfrowych.

* Sprzęt radiolokacyjny.

* Urządzenia kontrolno-pomiarowe dla potrzeb telekomunikacji.

* Technologia satelitarna.

* Zintegrowane systemy łącznościowe.

* Światłowody i włókna optyczne.

* Konfiguracje sieciowe LAN/WAN.

* Terminale i stanowiska terminalowe.

Organizatorem III Międzynarodowych Targów jest Biuro Reklamy S.A. Adres: 00-586 Warszawa, ul. Flory 9. Tel. (022) 49 60 68, 49 60 81.


TOP 200