II Zjazd PRO

II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO odbyło się 21 października br.

II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO odbyło się 21 października br.

Przyjęto uchwały zatwierdzające plan działania i budżet na przyszły rok oraz dokonano wyboru władz Stowarzyszenia. W skład Zarządu weszli: dr Roman Dolczewski (prezes), dr hab. Jakub Tatarkiewicz (wiceprezes), Anna Piecuch (skarbnik), Bogdan Michalak (sekretarz), dr hab. Marek Greniewski, Tomasz Sielicki i Zbigniew Mioduszecki. Została także przyjęta uchwała, upoważniająca Zarząd do wprowadzenia Znaku Legalności Oprogramowania PRO do praktyki Stowarzyszenia oraz uchwała dotycząca "Zasad Postępowania Uczestników Polskiego Rynku Oprogramowania".


TOP 200