IFS rozwija nowoczesne interfejsy oraz zapowiada ujednolicenie organizacji

Po wprowadzeniu nowoczesnej, warstwowej architektury stosu technologicznego, IFS stawia na konsumeryzację UX swojego pakietu aplikacji biznesowych oraz szeroko zakrojoną adaptację sztucznej inteligencji. Jednocześnie nowy prezes firmy, Darren Roos, zapowiedział zmiany w modelu działania korporacji.

Dan Matthews, CTO IFS

Zdaniem analityków Gartnera, coraz większe znaczenie przy doborze aplikacji biznesowych ma spójność oraz intuicyjność interfejsów. Przyzwyczajeni do estetycznych i prostych w obsłudze aplikacji konsumenckich użytkownicy oczekują, że ich praca z systemami odpowiadającymi za procesy biznesowe w przedsiębiorstwach będzie tak samo wygodna i bezproblemowa. Na ten istotny trend powołał się Dan Matthews, CTO IFS, w swojej prezentacji otwierającej światową konferencję firmy w Atlancie.

Sztuczna inteligencja wesprze automatyzację procesów

Hasłem przyświecającym dalszemu rozwojowi oferowanego przez IFS oprogramowania będzie "Consumer 1st design". W zapowiedzianym podczas konferencji pakiecie IFS Applications 10 wprowadzony zostanie nowy, przeglądarkowy interfejs - IFS Aurena - wyposażony w sztuczną inteligencję (Artificial Intelligence – AI). Narzędzie to będzie miało postać chatbota komunikującego się z użytkownikami w języku naturalnym oraz kontekstowo wspierającego ich codzienną pracę. Interfejs aplikacji wzbogacony zostanie w liczne funkcje znane z intuicyjnych aplikacji konsumenckich, np.: wsparcie i uwypuklenie domyślnych działań, ich priorytetyzację czy możliwość daleko posuniętego filtrowania zapytań.

Nowe generacje użytkowników aplikacji mają zupełnie inne przyzwyczajenia” – mówi Bartłomiej Denkowski, menedżer przedsprzedaży w IFS. „Jednoczesna praca na wielu rodzajach urządzeń czy dotykowe ekrany to dla nich oczywistość. Spodziewają się więc, że ten sam sposób obsługi systemów IT odnajdą w swojej codziennej pracy zawodowej”.

Aby zapewnić spójność oferowanych rozwiązań, interfejs IFS Aurena zostanie docelowo wprowadzony oraz ujednolicony we wszystkich systemach oferowanych przez IFS (do września br. w systemach CRM i HCM, zaś do połowy przyszłego roku – w pozostałych aplikacjach). Całość niezmiennie pozostanie responsywna i dostosowana do urządzenia, z którego w danej chwili korzysta użytkownik.

IFS rozwija nowoczesne interfejsy oraz zapowiada ujednolicenie organizacji

Dan Matthews, CTO IFS, prezentuje pakiet IFS Applications 10 podczas IFS World Conference 2018 w Atlancie

Sztuczna inteligencja będzie pełniła ważną rolę w nowej wersji pakietu IFS Applications. Poza udostępnieniem nowego kanału komunikacji użytkownika z aplikacją, zadaniem AI będzie wsparcie i optymalizacja prac serwisowych zmierzająca do wypracowania modelu Predictive Maintenance. Na czym polega taki uczący się mechanizm? Na przykład „w przypadku błędu algorytm łączy symptomy oraz przyczynę, a następnie sugeruje działanie naprawcze bazując na zgromadzonych danych historycznych” – wyjaśnia Martin Gunnarsson, dyrektor produktu ERP w IFS. Inne zastosowania AI to na przykład wprowadzanie nowych elementów oferty. „W przypadku nowych produktów nie ma historii sprzedaży. Analizując atrybuty oraz sprzedaż podobnych produktów, np. win czy telefonów, system jest w stanie oszacować cenę oraz przewidzieć sprzedaż” – podkreśla Gunnarsson.

Sztuczna inteligencja umożliwi daleko posuniętą automatyzację procesów biznesowych w firmie dzięki możliwości formułowania wniosków na podstawie danych historycznych oraz przetwarzanych w czasie rzeczywistym. Kluczem do sukcesu będzie tu głęboka integracja wykorzystywanych w przedsiębiorstwie systemów oraz danych pochodzących zarówno z aplikacji, jak i generowanych przez punkty końcowe, np. sensory IoT. Integrację ułatwi dojrzała, warstwowa architektura (wprowadzona jeszcze w dziewiątej wersji pakietu) IFS Applications oraz RESTful API wspierające mikroserwisy i wymianę danych między aplikacją a popularnymi, zewnętrznymi usługami chmurowymi.

Od produktów do usług

Wdrażanie nowych funkcji do pakietu aplikacji biznesowych wynika przede wszystkim z informacji zwrotnych, które dostawcy otrzymują od klientów.

Jeden z naszych klientów – producent przemysłowych środków czystości – oferuje usługę serwisowania dyspozytorów w łazienkach klientów” – mówi Bartłomiej Denkowski. „Wiąże się to z przygotowaniem harmonogramu zawsze dostępnych pracowników serwisowych, ich logistyką, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji z terenu oraz reagowaniem z wyprzedzeniem”.

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw tradycyjnie skoncentrowanych na produkcji przesuwa akcenty ze sprzedaży produktów w kierunku sprzedaży efektów czy wartości wynikającej z ich zastosowania. Przykład? Producent samolotów sprzedający nie tyle maszyny, ile określoną liczbę godzin ich pracy. IFS podkreśla swoje wsparcie dla organizacji chcących dokonać takiej zmiany. Takie podejście oznacza dla firmy większe ryzyko, ale i nowe strumienie przychodów związane z dostarczeniem zasobu o wyższej wartości dodanej. IFS będzie ułatwiał klientom przesuwanie akcentów w kierunku usługowych form prowadzenia biznesu m.in. poprzez: wprowadzenie możliwości zarządzania pracami serwisowymi czy ofertami kontraktowymi bezpośrednio z poziomu systemu CRM, dynamiczne harmonogramowanie i usprawnienie zarządzania zapotrzebowaniem na zasoby oraz ich zużyciem, kontrolą kosztów, czy też ułatwionym zarządzaniem pracami w toku oraz zadaniami zlecanymi zewnętrznym kontraktorom.

Prace serwisowe zarządzane z chmury

Koncentrację na modelu usługowym IFS potwierdza udostępniając w chmurze kolejne dwa rozwiązania: Maintenix Fleet Planner oraz Maintenix Line Planner. Zadaniem tych usług chmurowych będzie wykorzystanie automatyzacji na rzecz optymalizacji długoterminowego planowania prac serwisowych floty lotniczej. Narzędzia ułatwią harmonogramowanie prac uwzględniając przy tym jak najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, koszty czy inne pożądane zmienne.

Jednolite standardy operacyjne w regionalnych oddziałach IFS

Konferencja IFS w Atlancie była okazją do poznania planów nowego prezesa firmy, Darrena Roosa, menedżera odpowiadającego wcześniej za biznes chmurowych rozwiązań ERP w SAP. Roos został powołany na stanowisko prezesa IFS w marcu bieżącego roku, zastępując długoletniego szefa firmy, Alastaira Sorbie. W odróżnieniu od Roosa, Sorbie był osobą z wnętrza organizacji – pracował w IFS od 1997 roku, w tym od 2006 jako prezes firmy. Dotychczasowe funkcjonowanie IFS – w tym np. silna decentralizacja regionalnych oddziałów czy częstsze niż w przypadku innych dostawców bezpośrednie zaangażowanie we wdrożenia u klientów – zostało ukształtowane przez Sorbiego.

Od końca 2015 roku większościowy pakiet akcji IFS należy do funduszu private equity EQT VII. Zmiana na stanowisku prezesa IFS może świadczyć, że właściciele oczekują nowego podejścia do planów dalszego rozwoju firmy. Doświadczony w kontaktach z klientami działającymi w skali globalnej Darren Roos ma zapewnić firmie możliwość wejścia w ten obsługiwany dotąd przez większych graczy segment rynku. Roos zapowiedział już stworzenie nowych standardów oraz wspólnego modelu operacyjnego dla ośmiu oddziałów firmy w różnych krajach. Obecnie regionalne oddziały dostawcy pozostają w dużej mierze autonomicznymi jednostkami. Zdaniem prezesa IFS utrudnia to skalowanie biznesu, integrację przejmowanych firm ze strukturami firmy oraz skuteczne pozyskiwanie większych klientów, dla których scentralizowana struktura jest konieczna, by realizować spójne projekty obejmujące działalność w ponadregionalnej skali.

Nasze oddziały regionalne działają bardzo autonomicznie, w zasadzie jak osiem odrębnych biznesów. To nie jest dobra podstawa dla dalszych akwizycji i ich włączania w struktury firmy” – tłumaczył Darren Roos podczas panelu dotyczącego strategii biznesowej i kierunków rozwoju IFS. „Jako CEO planuję w krótkim terminie zmierzać w kierunku wystandaryzowanego modelu działania, tak aby nasi globalni klienci współpracujący z IFS – czy to z oddziałem w Szwecji, czy w USA – mieli jednakowe doświadczenia i wsparcie. Kiedy zrealizujemy to zadanie, na poważnie przejdziemy do kwestii związanych z akwizycjami i łączeniem”.

Zmiana modelu organizacyjnego IFS będzie na pewno wymagała sprawnego zarządzania zmianą w przyzwyczajonych do dużej swobody regionalnych oddziałach. Wyzwaniem będzie także utrzymanie wyróżnika firmy: jej bliskich relacji z klientami.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200