IDC: zróżnicowanie regionalne wpływa na sposób wykorzystywania Internetu

Choć Internet daje szansę na uczynienie ze świata globalnej wioski, to jednak różnice wynikające z tego, w jakich regionach świata mieszkają jego użytkownicy, wciąż odgrywają znaczącą rolę w sposobie wykorzystania tego medium - wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez International Data Corporation (IDC).

Choć Internet daje szansę na uczynienie ze świata globalnej wioski, to jednak różnice wynikające z tego, w jakich regionach świata mieszkają jego użytkownicy, wciąż odgrywają znaczącą rolę w sposobie wykorzystania tego medium - wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez International Data Corporation (IDC).

Jest to jeden z wniosków, jakie można znaleźć w najnowszym raporcie, dotyczącym zaawansowanego wykorzystania Internetu na świecie. Badano użytkowników Internetu pod kątem tego, kto dokonuje zakupów, w jaki sposób zarabia, ile wydaje, co budzi obawy podczas dokonywania zakupów drogą elektroniczną, a także jakie występują w tym zakresie różnice w zależności od danego kraju.

Badania "Project Atlas" objęły ok. 28 tys. użytkowników Internetu w 80 krajach. Ankiety przygotowano w 13 językach, a przy zbieraniu danych pomagały znane portale. Badania wykazały ogromne różnice w sposobach wykorzystania Internetu, zależne od regionu lub kraju. Część z nich miała dość zaskakujące podłoże - np. zaawansowani użytkownicy sieci w Japonii posiadają rekordową liczę urządzeń internetowych, ale strony WWW znacznie częściej odwiedzają mieszkańcy Meksyku.

Ponadto nadal występują znaczne różnice w kosztach dostępu do Internetu w poszczególnych krajach. W Argentynie średnio wydaje się na ten cel 78 USD miesięcznie, podczas gdy Szwedzi płacą tylko 18 USD.

Wyniki pokazują też, że ok. 25% ankietowanych dokonuje zakupów online z domu. Najwięcej wydają w ten sposób Amerykanie, Argentyńczycy i mieszkańcy Puerto Rico, najmniej - Duńczycy, Hiszpanie i Chińczycy.

Zdecydowana większość ankietowanych twierdzi, że preferują strony WWW opracowane we własnym języku. Jednak w wybranych krajach, takich jak Indie, Holandia czy Hongkong, większość preferuje serwisy anglojęzyczne.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200