IDC o polskim rynku outsourcingu

Polski rynek usług outsourcingowych w zeszłym roku przekroczył wartość 106 mln USD. Za cztery lata jego wartość ma wynieść ok. 300 mln USD.

Polski rynek usług outsourcingowych w zeszłym roku przekroczył wartość 106 mln USD. Za cztery lata jego wartość ma wynieść ok. 300 mln USD.

IDC o polskim rynku outsourcingu

Outsourcing w Polsce

Najwięcej środków (44%) firmy i instytucje w Polsce przeznaczyły na outsourcing systemów informatycznych. Na drugim miejscu znalazły się usługi udostępniania infrastruktury, tzw. webhosting (21,1%), a na kolejnym outsourcing obsługi komputerów i sieci (20,1%).

"Fala outsourcingu napłynęła do Polski z krajów anglosaskich. W minionej dekadzie dominowała tendencja do outsourcingu systemów informatycznych. Obecnie na znaczeniu przybiera Business Process Outsourcing" - mówił Andrzej Jarosz, dyrektor IDC Polska, inaugurując październikową konferencję IDC Outsourcing Roadshow Central & Eastern Europe w Warszawie.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej usługi outsourcingowe osiągnęły wartość 619 mln USD. Największy w nim udział mają: Rosja (32,2%), Węgry (20%), Czechy (18%), Polska (17,2%), a następnie Chorwacja (2,6%), Rumunia (1,6%) i Słowenia (1%).


TOP 200