IDC: Wzrost popularności sieci SD-WAN wynika z wymagań dotyczących łączności w chmurze i atrakcyjności SASE

Według IDC, Cisco, Fortinet, HPE Aruba, Palo Alto i VMware są liderami rynku SD-WAN.

Gerd Altmann / Pixabay

Według IDC, wdrożenia SD-WAN nadal rosną w imponującym tempie, a głównymi czynnikami wpływającymi na ich przyjęcie są wymagania dotyczące łączności w chmurze, zainteresowanie pakietami SASE, obietnica prostszego zarządzania siecią WAN oraz potencjał oszczędności kosztów.

Firma badawcza oceniła 12 dostawców SD-WAN na potrzeby niedawno opublikowanego raportu IDC MarketScape: Worldwide SD-WAN Infrastructure 2023 Vendor Assessment, która wykazała, że rynek infrastruktury SD-WAN wzrósł o 25% w 2022 roku. Patrząc w przyszłość, IDC prognozuje złożoną roczną stopę wzrostu na poziomie 10% i spodziewa się, że rynek osiągnie 7,5 miliarda dolarów do 2027 roku.

Zobacz również:

„Wzrost SD-WAN jest napędzany przez różne czynniki, w tym niektóre, które były początkowym impulsem do rozwoju tej technologii. Mianowicie, zdolność do optymalizacji wydajności i zarządzania siecią WAN przy jednoczesnym obniżeniu kosztów”, powiedział Brandon Butler, kierownik ds. badań w grupie infrastruktury sieciowej IDC. Według Butlera, rynek SD-WAN znajduje się w stanie przejściowym. Odkąd technologia ta przyjęła się prawie pięć lat temu, dostawcy ewoluowali swoje platformy na różne sposoby, w tym poprzez integrację większej liczby funkcji bezpieczeństwa z ofertami SD-WAN.

„Jeden z aspektów dotyczy natywnie zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa oferowanych przez dostawców SD-WAN, takich jak wykrywanie i zapobieganie włamaniom (IDS/IPS), zapora nowej generacji (NGFW) oraz filtrowanie treści / stron internetowych / adresów URL”, powiedział Butler.

Drugim trendem jest ewolucja w kierunku architektur bezpiecznego dostępu do usług brzegowych (SASE), które łączą SD-WAN i oparte na chmurze narzędzia bezpieczeństwa brzegu sieci jako usługi (NESaaS), takie jak bezpieczna brama internetowa (SWG), broker bezpieczeństwa dostępu do chmury (CASB) i dostęp do sieci o zerowym zaufaniu (ZTNA), według Butlera. „Klienci SD-WAN mogą współpracować z istniejącym dostawcą SD-WAN, aby korzystać z NESaaS i budować architekturę SASE lub stosować podejście oparte na wielu dostawcach”, powiedział.

Zainteresowanie usługami SASE rośnie, ale nie wszystkie przedsiębiorstwa są gotowe do ich wdrożenia. „Podczas gdy znaczna część rynku przesunęła się w kierunku SASE, badania IDC pokazują, że istnieje znaczna część nabywców SD-WAN, którzy nadal oceniają infrastrukturę SD-WAN pod kątem specyficznych dla sieci możliwości SD-WAN”, powiedział Butler.

Coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw cieszy się również definiowany programowo oddział (SD-Branch), który odnosi się do zintegrowanego zarządzania siecią SD-WAN z sieciami LAN/WLAN. „Architektury SD-Branch stwarzają przedsiębiorstwom możliwość scentralizowanej widoczności, analizy i zarządzania siecią, zarówno w sieci LAN/WLAN, jak i SD-WAN. Inne zalety SD-Branch obejmują możliwość zaawansowanego zarządzania z wykorzystaniem ML/AI oraz wykorzystanie platformy opartej na chmurze. SD-Branch jest idealny dla klientów, którzy chcą skonsolidować zarządzanie w całym kampusie i oddziale, aby ułatwić zarządzanie”, powiedział Butler.

Tymczasem potencjał oszczędnościowy sieci SD-WAN pozostaje kolejnym kluczowym czynnikiem zachęcającym do jej stosowania.

„W badaniu IDC Global SD-WAN Survey zapytano respondentów, jakich oszczędności spodziewają się dzięki wdrożeniu SD-WAN. Średni wskaźnik odpowiedzi wyniósł 15,0%, ale prawie jedna trzecia respondentów (31,8%) stwierdziła, że spodziewa się zaoszczędzić ponad 20% na kosztach WAN dzięki wdrożeniu SD-WAN”, wyjaśnia powiedział Butler.

Kolejną ważną ewolucją sieci SD-WAN jest zwiększone wykorzystanie funkcji analitycznych i automatyzacji opartych na sztucznej inteligencji/ML. :Platformy widoczności i automatyzacji zawarte w produktach infrastruktury SD-WAN szybko dojrzewają. Już teraz widzimy interesujące przypadki użycia automatyzacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w SD-WAN. Przykładowo, Cisco oferuje funkcję Predictive Path Recommendations (PPR), która wykorzystuje dane z ThousandEyes WAN Insights. Narzędzie monitoruje historyczną wydajność sieci i wzorce przepływu ruchu aplikacji w celu prognozowania jakości ścieżki sieciowej i przedstawia zalecenia dotyczące ścieżki w celu optymalizacji ruchu wzdłuż najbardziej optymalnej ścieżki routingu”, powiedział Butler. „Posiadanie wglądu w wydajność sieci i doświadczenia użytkowników końcowych oraz łączenie tych danych z zaawansowanymi systemami automatyzacji opartymi na sztucznej inteligencji staje się potężnym narzędziem dla przedsiębiorstw, które zarządzają globalnie rozproszonymi wdrożeniami SD-WAN”, dodał.

Pięciu dostawców SD-WAN napędzających rozwój platform

Jeśli chodzi o dostawców napędzających te zmiany, IDC wymieniło pięciu liderów: Cisco, Fortinet, HPE Aruba Networking, Palo Alto Networks i VMware. Firma badawcza wskazała siedmiu dostawców jako głównych graczy lub pretendentów: Aryaka, Barracuda Networks, H3C, Huawei, Juniper Networks, Nokia i Versa. Kolejnych trzech dostawców nie spełniło kryteriów IDC, aby zostać pełnoprawnymi uczestnikami badania, ale zostali wskazani jako dostawcy, których należy obserwować: Ericsson/Cradlepoint, Extreme Networks i NetSkope.

Z raportu IDC wynika, że oto 5 najmocniejszych stron i wyzwań dostawców SD-WAN:

Cisco

Cisco ma silne dziedzictwo w zakresie routingu korporacyjnego i ogólnie sieci korporacyjnych, które firma wykorzystała do zbudowania znaczącej pozycji rynkowej w SD-WAN. Firma posiada dwie oferty SD-WAN: Cisco Catalyst SD-WAN i Cisco Meraki SD-WAN. W połączeniu zapewniają one kompleksowe rozwiązanie SD-WAN, które spełnia szeroki zakres przypadków użycia i wymagań klientów. Firma ma również silne integracje swojej sieci SD-WAN z Cisco Umbrella i Duo, a także platformą Talos Threat Intelligence i platformami bezpieczeństwa innych firm. Cisco posiada również silny kanał wejścia na rynek z dużą siecią sprzedawców, dostawców usług zarządzanych i sprzedawców z wartością dodaną, a także partnerstwa z wiodącymi dostawcami usług komunikacyjnych.

Wyzwanie: posiadanie dwóch ofert SD-WAN powoduje pewne zamieszanie na rynku i wśród klientów w kwestii tego, która platforma jest najlepsza dla danego przypadku użycia. Ponadto, w miarę jak Cisco ewoluuje swoją strategię bezpieczeństwa wraz z wprowadzeniem i ciągłym rozwojem Cisco Security Cloud, firma ma możliwość dalszego uproszczenia swojego portfolio SD-WAN i bezpieczeństwa w celu usprawnienia oferty produktów.

Fortinet

Fortinet oferuje wysoce zintegrowane funkcje bezpieczeństwa i sieci SD-WAN za pośrednictwem fizycznego lub wirtualnego urządzenia FortiGate, które ma zintegrowane funkcje zapory nowej generacji, wraz z inspekcją SSL i niestandardowym układem ASIC. Fortinet oferuje również produkty LAN i WLAN dla architektury SD-Branch. Fortinet ma silną strategię partnerów dystrybucyjnych z dostawcami usług komunikacyjnych, a także zarządzanymi dostawcami usług i VAR.

Wyzwanie: Fortinet jest przede wszystkim dostawcą zabezpieczeń, co może stanowić wyzwanie dla firmy, która chce nawiązać współpracę z klientami, dla których priorytetem jest dostawca SD-WAN z dziedzictwem w zakresie sieci, a w szczególności routingu. Ponadto podstawowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa są oferowane przez samą firmę Fortinet; może to stanowić ograniczenie dla klientów, którzy chcą korzystać z rozwiązań Fortinet dla sieci SD-WAN, ale zintegrować je z narzędziami bezpieczeństwa innych firm.

HPE Aruba

HPE Aruba Networking oferuje dwie podstawowe oferty SD-WAN: EdgeConnect SD-WAN, która opiera się na technologii Silver Peak i EdgeConnect SD-Branch, która oferuje silną integrację z portfolio produktów sieciowych HPE Aruba Networking dla przedsiębiorstw (np. bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN, VPN i zabezpieczenia), zarządzanych przez Aruba Central. Aruba EdgeConnect SD-WAN ma duże możliwości w zakresie zaawansowanego routingu i optymalizacji WAN. W 2023 roku firma zakupiła Axis Security, aby zapewnić oparte na chmurze i ujednolicone ZTNA, SWG, CASB i DLP zintegrowane z SD-WAN.

Wyzwanie: HPE Aruba Networking ma dwie oddzielne platformy zarządzania dla swoich produktów SD-WAN i będzie nadal budować integracje między nimi. Ponadto HPE Aruba Networking aktywnie buduje silniejszą integrację między swoimi produktami EdgeConnect a opartą na chmurze technologią bezpieczeństwa HPE Aruba Networking SSE, którą firma nabyła od Axis Security. W porównaniu z niektórymi innymi dostawcami SD-WAN, HPE Aruba Networking ma mniej dostawców usług komunikacyjnych jako partnerów handlowych.

Palo Alto

Palo Alto Networks oferuje wysoki poziom integracji między Prisma SD-WAN i pakietem narzędzi bezpieczeństwa opartych na chmurze, o nazwie Prisma Access. Firma posiada Prisma SASE, która łączy Prisma SD-WAN i Prisma Access w jedną ofertę. Ta pojedyncza oferta umożliwia klientom korporacyjnym i dostawcom usług łatwiejsze korzystanie z wysoce zintegrowanych narzędzi SD-WAN i bezpieczeństwa. Firma posiada intuicyjną i bogatą w funkcje platformę zarządzania, silne wsparcie API oraz zintegrowane narzędzie do widoczności i analizy.

Wyzwanie: Palo Alto Networks jest przede wszystkim firmą zajmującą się bezpieczeństwem, więc miała trudności z przyciągnięciem organizacji poszukujących dziedzictwa routingu u swojego dostawcy SD-WAN. Mocną stroną firmy jest SASE zarządzane w chmurze, co może być ograniczeniem dla niektórych klientów, którzy nie chcą korzystać z oferty bezpieczeństwa opartej na chmurze. Firma nie posiada silnej integracji ani oferty dla technologii lokalnych sieci kampusowych, takich jak WLAN i LAN.

VMware

Platforma SD-WAN firmy VMware opiera się na technologii VeloCloud, co daje firmie silne dziedzictwo na rynku SD-WAN. VMware buduje portfolio narzędzi bezpieczeństwa opartych na chmurze, które będzie dostarczać z bram SD-WAN, zapewniając klientom zoptymalizowane połączenia z IaaS i SaaS oraz platformę do hostowania rozproszonych usług bezpieczeństwa, w tym CASB, filtrowania adresów URL i DLP. Firma VMware z powodzeniem wykorzystała dostawców usług komunikacyjnych jako skuteczny kanał wejścia na rynek i stworzyła platformę zarządzania dla dostawców usług komunikacyjnych.

Wyzwanie: VMware ma pewne integracje z technologiami kampusowych sieci LAN, szczególnie w zakresie widoczności, analizy i zarządzania, ale nie oferuje własnych rozwiązań WLAN ani LAN. Niektórzy klienci wyrazili zaniepokojenie niepewnością związaną z tym, co oczekujące przejęcie Broadcom będzie oznaczać dla VMware i jej klientów.

Źródło: Network World

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200