ICM współpracuje z IBM

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna bliską współpracę z polskim oddziałem firmy IBM. Jej efektem mają być m.in. prace naukowe dotyczące rozwoju i wykorzystania systemów hybrydowych, a także szkolenia z zakresu programowania w oparciu o architekturę Cell Broadband Engine.

Współpraca ma przynieść obustronne korzyści, a także ułatwić wzajemny transfer informacji i doświadczenia. Pozwoli również na rozwój kompetencji oraz pogłębianie znajomości skomplikowanych zagadnień naukowych w polskim środowisku akademickim. To z kolei przyspieszy proces implementacji nowoczesnych rozwiązań i technologii, dając możliwość ich zastosowania w gospodarce i przemyśle. "Wspólny program zamierzeń badawczych, rozwojowych, edukacyjnych i promocyjnych, podejmowany z IBM, otwiera nowe perspektywy rozwoju ICM, związane w szczególności z tworzeniem na Uniwersytecie Warszawskim Centrum Nowych Technologii CeNT" - mówi prof. dr hab. Marek Niezgódka, dyrektor ICM.

Porozumienie o współpracy zostało zawarte na okres jednego roku z możliwością jego przedłużenia.

Zobacz również:


TOP 200