ICL Poland zmieni nazwę na Fujitsu Services

Fujitsu Limited utworzyła dwie nowe firmy działające pod marką Fujitsu: Fujitsu Services (dawniej ICL) i Fujitsu Consulting (DMR Consulting).

Fujitsu Limited utworzyła dwie nowe firmy działające pod marką Fujitsu: Fujitsu Services (dawniej ICL) i Fujitsu Consulting (DMR Consulting).

Szefami obu firm zostali odpowiednio - Richard Christou, dyrektor generalny ICL, i Michael Poehner, dyrektor generalny DMR. Zmiana nazwy ma nastąpić 1 kwietnia 2002 r. Już w listopadzie 2001 r. ICL ogłosił nową strategię na 3 lata, zgodną ze strategią Fujitsu. Wiąże się ona m.in. z koncentracją na rozwoju usług i aplikacji. "W tej chwili więc zmiana nazwy ma raczej charakter marketingowy, mniej związany ze zmianą strategii działania. W Polsce pozostanie ona bez zmian. Klienci także będą ci sami" - mówi Krzysztof Stahl, dyrektor generalny ICL Poland, które działa na rynku polskim od 1963 r.

Fujitsu Services, z centralą w Londynie, ma się zajmować zarządzaniem infrastrukturą informatyczną i outsourcingiem, a także wdrażaniem standardowych systemów i aplikacji. Fujitsu Consulting przejmie działalność DMR Consulting, oddziały ICL w Wielkiej Brytanii i Irlandii zajmujące się tworzeniem aplikacji, a także przedstawicielstwa Fujitsu Systems Business w Europie i USA. Fujitsu Consulting będzie oferować usługi związane z konsultingiem, integracją i zarządzaniem aplikacjami. "Dopóki nie powstanie oddział tej firmy w Polsce, dopóty nadal będziemy oferować tego typu usługi" - mówi Krzysztof Stahl.

W Polsce ICL obsługuje przede wszystkim sieci handlu detalicznego i zakłady przemysłowe. Po rozstaniu z Softbankiem w 1999 r. firma zmniejszyła zakres oferty dla sektora bankowo-finansowego. Nadal jednak - ze względu na utrzymywaną infrastrukturę informatyczną - klientami firmy są banki. Pod względem udziału w przychodach największymi klientami ICL Poland są: PKO BP SA i BIG Bank Gdański. ICL bierze także udział w rządowych projektach informatycznych, związanych z przygotowaniami do wejścia Polski do Unii Europejskiej, m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ICL wygrał przetargi na dostawę infrastruk- tury informatycznej dla pilotażowego systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz rejestru gospodarstw rolnych) oraz w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji.

W ub.r. ICL Poland zakończył restrukturyzację. Firma ograniczyła zatrudnienie o ok. 50 osób (do 150 osób).

Firma ma w Polsce 8 oddziałów. Przychody ze sprzedaży usług stanowią ok. 70% jej przychodów. W ub.r. były szacowane na ok. 60 mln zł (115 mln zł rok wcześniej). Jednym z podstawowych usług jest serwis. W ramach rozwoju oferty usługowej zrezygnowano w ubiegłym roku z 8 lokalnych punktów kontaktu na rzecz jednego help-desku, obsługującego klentów w całym kraju. ICL Poland oferuje także system MAX klasy ERP, przeznaczony dla zakładów przemysłowych. W ubiegłym roku firma podpisała 3 nowe umowy na jego wdrożenie (w sumie ma 40 klientów). Prowadzi także w Katowicach ICL-Microsoft Solution Center. Z systemów stworzonych w Centrum korzystają klienci w całej Europie, m.in. europejskie oddziały Auchan.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200