ICANN wprowadza siedem nowych domen internetowych

Jak przewidywaliśmy przed tygodniem, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), międzynarodowa organizacja, zajmująca się regulacją zasad funkcjonowania systemu rejestracji internetowych nazw symbolicznych (domen), zaakceptowała siedem nowych rozszerzeń nazw. Dotychczas domeny mogły należeć jedynie do grup: .com, .edu, .net, .org, .mil i kilkudziesięciu domen narodowych (np. .pl). Teraz będzie można również rejestrować nazwy o rozszerzeniach .biz, .info, .name, .pro, .aero, .museum i .coop. Propozycja ta znacznie się różni od pierwotnych planów ICANN stworzenia domen o ściśle określonym przeznaczeniu.

Więcej do rejestracji

Nowe nazwy prawdopodobnie skomplikują sytuację firm, mających już własne strony. Wcześniej bowiem rejestrowały one wszystkie rozszerzenia, w skład których mogła wchodzić nazwa ich firmy. Od przyszłego roku firmy powinny więc zarejestrować - obok .pl i .com.pl - także domeny z rozszerzeniami .biz i .biz.pl.

Rejestrując wszystkie możliwe warianty nazw domen właściciele serwisów z jednej strony mają pewność, że klient trafi na ich stronę, z drugiej - bronią się przed nielegalnym wykorzystywaniem nazw. Niektóre nazwy są rejestrowane po to, by je później odsprzedać. W drugiej połowie lat 90. niektóre internetowe nazwy symboliczne stały się bowiem dobrem równie cennym, jak nieruchomości. Nazwy domen stanowią przedmiot własności intelektualnej.

Konkurencja rejestratorów

Przed wprowadzeniem siedmiu nowych nazw symbolicznych ICANN musi zawrzeć porozumienia z firmami i instytucjami, które mają się zająć rejestracją nowych domen.

Do końca października br. do ICANN trafiły 44 propozycje od zainteresowanych firm. Nie było wśród nich firm ani instytucji z Polski. Zgłoszenie propozycji wiązało się z wniesieniem na rzecz ICANN opłaty w wysokości 50 tys. USD.

Wybór większej liczby firm zajmujących się rejestracją powinien wpłynąć na powstanie konkurencji. To jednak wymaga opracowania przez ICANN sprawnego systemu rozwiązywania wszelkich sporów, dotyczących praw do tej samej nazwy domeny i wymiany informacji między podmiotami zajmującymi się rejestracją. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, nowe domeny będzie można rejestrować od wiosny 2001 r. Najpierw do rejestracji zostaną uprawnione podmioty, które mogą udowodnić, że określona nazwa jest ich zastrzeżonym znakiem handlowym.


TOP 200