ICANN o bezpieczeństwie

Członkowie organizacji nadzorującej domeny internetowe, obradujący w tym tygodniu w Nowej Zelandii, dyskutują nad planem strategii na najbliższe lata. Wśród dziesięciu najbardziej istotnych wyzwań, zdecydowany prym wiodą aspekty związane z bezpieczeństwem sieci (złośliwe kody, ataki DDoS).

Przedstawiciele Internet Corporation for Assigned Names and Numbers przeglądają założenia, opracowywanego już od 9 miesięcy, planu rozwoju na lata 2006-2009. Organizacja musi stawić czoła nowym wyzwaniom, takim jak wzrastające, globalne znaczenie Internetu, pojawiające się coraz częściej zaawansowane zagrożenia ze strony hakerów czy rosnąca liczba dołączanych do sieci urządzeń, posiadających własne IP. Oczekuje się, że wraz z ostatnim dniem konferencji (piątek, 31 marca br.) uczestnicy zjazdu ICANN podpiszą wiążącą deklarację, będącą zwieńczeniem wielomiesięcznych prac.

Wiele uwagi poświęcono aspektom stabilności serwerów DNS (Domain Name Server) w odniesieniu do wzmożonych ataków DDoS (Distributed Denial of Service). Uczestnicy zjazdu chcą opracować metody zapobiegające przestojom ruchu w Internecie, będącym konsekwencją takich zdarzeń. Szeroko dyskutowano również o wprowadzeniu domen z rozszerzeniem .xxx, zawierających treści dla użytkowników dorosłych. Ustalenia poczynione podczas obecnego zjazdu ICANN mają przyczynić się do ewentualnego określenie ram czasowych, w których możliwe będzie ich dodanie do sieci.

W planie strategii na najbliższe lata poruszane są także kwestie związane z domenami narodowymi. Podczas konferencji liczni prelegenci będą omawiać problemy techniczne związane z implementacjami domen w takich regionach, jak Azja (np. Chiny, Japonia) czy Środkowy-Wschód, gdzie dużą przeszkodą staje się postać używanego alfabetu. Jak twierdzi jednak przewodniczący ICANN, Paul Twomey, decyzje w sprawie domen narodowych oraz tych najwyższego poziomu będą podejmowane po zbadaniu ich potencjalnego wpływu na stabilność Internetu - nawet kosztem przedłużających się terminów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200