IBM zapowiada nowe rozwiązania analityczne

Do oferty koncernu IBM dołączą trzy nowe systemy wspierające wykrywanie nadużyć finansowych, ocenę ryzyka działalności oraz prognozowanie zachowania klientów. Wedle zapowiedzi oferta koncernu będzie systematycznie poszerzana o kolejne, wąsko specjalizowane narzędzia z zakresu analityki biznesowej.

Nowe rozwiązania otwierają nową linię wyspecjalizowanych narzędzi, które mają pozwalać na podnoszenie efektywności działania organizacji w kontekście konkretnych procesów biznesowych. Pierwsza trójka narzędzi rodziny IBM Smarter Analytics Signature Solution będzie wspierać procesy zaliczane do obszarów: sprzedaży, marketingu oraz controllingu finansowego. Przedstawiciele koncernu IBM podkreślają, że trzy nowe rozwiązania bazują na doświadczeniach zdobytych m.in. podczas realizacji wdrożeń systemów linii SPSS, Cognos, Clarity i WebSphere. W kontekście technologii nowe aplikacje mają wykorzystywać najlepsze rozwiązania znane z oferowanych dotychczas systemów Business Intelligence firmy IBM.

Wedle zapowiedzi rozwiązania wspierające wykrywanie nadużyć będą przeznaczone przede wszystkim dla instytucji finansowych, organizacji rządowych oraz służby zdrowia. Zapowiadane rozwiązania mają pozwalać na wykrywanie potencjalnych nadużyć jeszcze przed ich faktycznym wystąpieniem. Mechanizmy analityczne mają bazować w tym zakresie m.in. na analizie danych historycznych oraz szczegółowej analizie zdarzeń i procesów biznesowych. Oprogramowanie ma dodatkowo sugerować szereg działań zmierzających do zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadużyć.

Zobacz również:

Z kolei narzędzia wspierające prognozowanie zachowań konsumenckich i zainteresowania klientów mają pozwalać na integrację oraz sprawne przetwarzanie, pochodzących z rozmaitych źródeł, danych dotyczących obecnych i potencjalnych klientów. Poza typowymi źródłami danych rozwiązanie ma pozwalać na analizę zachowania odbiorców w ramach witryn internetowych, serwisów społecznościowych oraz informacji wspierających obsługę klienta. Jako takie, nowe rozwiązania IBM Smarter Analytics Signature Solution mają ułatwiać m.in. skuteczne dotarcie do nabywców, profilowanie ofert handlowych, a także ocenę prawdopodobieństwa odejścia poszczególnych klientów. Mechanizmy analityczne oparte na segmentacji i ocenie zachowania rozmaitych grup nabywców mają również podpowiadać najlepsze działania sprzedażowe dopasowane do preferencji poszczególnych klientów.

Odrębny pakiet oprogramowania ma natomiast wspierać zaawansowane raportowanie, analizę danych finansowych oraz ocenę ryzyka finansowego w odniesieniu do poszczególnych transakcji. Zapowiadane narzędzia mają ułatwiać ocenę realnego stanu finansów przedsiębiorstwa, a także wpływu prognozowanych zmian w zakresie finansów na wartości kluczowych wskaźników efektywności przedsiębiorstwa. Rozwiązanie ma również w istotny sposób ułatwiać analizowanie dużych wolumenów danych finansowych. Zgodnie z zapowiedziami oprogramowanie linii IBM Smarter Analytics Signature Solution będzie wspierać również ocenę danych finansowych w odniesieniu do zewnętrznych danych gospodarczych i ekonomicznych. W tym kontekście zapowiadane są także mechanizmy analizy predykcyjnej i wielowariantowej.

Władze koncernu IBM zapowiadają, że oferta wyspecjalizowanych rozwiązań analitycznych będzie systematycznie poszerzana. Nie ujawniono jednak żadnych informacji na temat potencjalnych obszarów biznesowych, które mają wspierać kolejne wersje dedykowanych aplikacji analitycznych IBM. Szczegóły rynkowe nowej oferty mają zostać ujawnione jeszcze w tym miesiącu.


TOP 200