IBM wprowadza Watsonx do tłumaczenia programów COBOL na kod Java

Mimo że język programowania COBOL został zaprojektowany w 1959 roku, nadal szeroko używany jest w aplikacjach uruchamianych na komputerach typu mainframe. COBOL oferuje bezpieczną, niezawodną i transakcyjną wydajność, i nadal obsługuje około 70% nowoczesnych transakcji bankowych na całym świecie.

COBOL ze wsparciem AI od IBM / Fot. Mat. własne

COBOL ze wsparciem AI od IBM / Fot. Mat. własne

IBM wprowadza nową usługę opartą na sztucznej inteligencji, która ma pomóc firmom i programistom w przekształcaniu starych kodów COBOL na potrzeby nowoczesnej ery związanej z chmurą. Watsonx Code Assistant został specjalnie przeszkolony, aby zapewnić szybki i dokładny sposób zarządzania i przekształcania programów COBOL za pomocą naturalnych poleceń.

Watsonx Code Assistant (WCA) wykorzystuje zdolności modeli bazowych Granite firmy IBM, które zostały przeszkolone na repozytoriach kodu open-source, takich jak GitHub, łącznie w ponad 1,6 biliona tokenów kodu (słów i części słów).

Zobacz również:

  • Technologia AI zyskała nowego sprzymierzeńca
  • Powstał jeden z najszybszych na świecie akceleratorów aplikacji AI
  • Google przedstawia Gemini – nowy model AI

IBM twierdzi, że Granite został dodatkowo udoskonalony poprzez filtrowanie "toksycznego, wrażliwego lub chronionego prawem autorskim kodu", a programiści biegli w COBOL i Java pracowali obok siebie, tworząc tysiące par "funkcjonalnie równoważnych programów" dla platformy IBM Z.

Tłumaczenie kodu z AI

Przetłumaczenie kodu dosłownie linijka po linijce, jak tłumaczy IBM, działa bardzo dobrze z wykorzystaniem języka naturalnego. Jednak tłumaczenie COBOL na Javę w ten sposób nie jest wykonalne, ponieważ efektem końcowym jest kod "JOBOL", który jest trudny zarówno do odczytania, jak i utrzymania.

Programiści IBM pracowali nad modelami Granite, aby zapewnić, że składnia każdego programu COBOL jest poprawnie wyrażona w Javie.

Richard Larin, kierownik produktu IBM Watsonx Code Assistant, twierdzi, że programiści Big Blue znają języki COBOL i Java na platformie z/OS "lepiej niż ktokolwiek inny". Modele sztucznej inteligencji Granite korzystają z tej wiedzy branżowej, przez co wiedzą, jak obsłużyć przypadki użycia klientów IBM. Badacze IBM porównali Watsonx Code Assistant z ChatGPT i stwierdzili, że WCA przewyższa LLM firmy OpenAI w tłumaczeniach z COBOL na Java.

WCA jest teraz w stanie przekształcać "indywidualne usługi biznesowe COBOL" w obiektowy kod Java, ale IBM już pracuje nad następnym etapem usługi. W przyszłej wersji oczekuje się, że WCA zdobędzie zdolności "testowania walidacyjnego" z automatycznym generowaniem przypadków testowych oraz nową walidacją usług COBOL lub Java.

Watsonx Code Assistant może znacząco pomóc administratorom IT pracującym na platformie Red Hat Ansible Lightspeed. Ansible to usługa automatyzacji do zarządzania infrastrukturą, wdrażania hybrydowego chmury, konfiguracji sieci, wdrażania aplikacji i nie tylko.

Dzięki Watsonx Code Assistant administratorzy mogą używać naturalnych poleceń języka (po angielsku), aby "automatycznie generować" zalecenia dotyczące zadań dla Ansible Playbooks. Przestrzeganie najlepszych praktyk w tworzeniu i utrzymaniu zadań jest pozornie gwarantowane, ponieważ w technicznej wersji zapoznało się z usługą około 4000 deweloperów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200