IBM testuje głosową sieć WWW

IBM testuje webowe aplikacje operujące głosem, chcąc w ten sposób stworzyć platformę, dzięki której z usług internetu będą mogli korzystać użytkownicy, którzy nie potrafią czytać lub pisać albo nie mają dostępu do internetu za pomocą komputera.

Platforma powstaje w ramach projektu Spoken Web, pilotowanego przez laboratorium IRL (India Research Laboratory). Pomysł na powstanie takiej platformy powstał jako odpowiedź na coraz większą liczbę użytkowników mieszkających w krajach rozwijających się, posiadających telefony komórkowe (takich jak właśnie Indie). Okazuje się, że w krajach takich dużo szybciej przybywa użytkowników, którzy mogą sobie pozwolić na telefon komórkowy, a nie stać ich na kupno komputera PC.

Informatycy więc doszli do wniosku, aby funkcjonalności zagnieżdżone w komputerze PC przenieść do telefonu komórkowego. Technologia Spoken Web pozwala lokalnym społecznościom korzystać z usług komercyjnych witryn WWW i komunikować się z nimi za pomocą słowa mówionego, a nie pisanego. Używając takich technologii, jak VoiceXML (Voice eXtensible Markup Language) i HSTP (Hyper Speech Transfer Protocol), platforma Spoken Web odwzorowuje i przenosi zasoby World Wide Web do sieci operatora telefonii komórkowej, gdzie użytkownicy korzystają z głosowych opcji prezentowanych przez witryny VoiceSites czy VoiceLinks.

Zobacz również:

Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do głosowej sieci WWW wybierając bezpłatny numerem telefoniczny, posługując się następnie takimi środkami komunikowania się, jak system rozpoznawania głosu czy telefon tonowy. VoiceSites może łączyć się z witrynami World Wide Web, co wiąże się z koniecznością konwertowania ich zasobów, tak aby mogły być one obsługiwane przez interfejsy głosowe, np. przy użyciu technologii VoiceXML. Dzięki takiemu rozwiązaniu szeroka rzesza użytkowników (rolnicy, rybacy czy rzemieślnicy) może korzystać z internetu, sprawdzając np. pogodę, ceny różnych produktów czy uzyskując inne cenne dla nich informacje.

IBM testuje już aplikacje Spoken Web w niektórych obszarach Indii, sprawdzając czy pracują one na tyle przejrzyście, że mogą być używane przez użytkowników, którzy nie mieli do tej pory dostępu do internetu.


TOP 200