IBM stawia na AS-a? (/400)

We wrześniu IBM oznajmił o kolejnych usprawnieniach swojego komputera średniej wielkości Application System/400, który na świecie osiągnął obecnie liczbę 5 tys. nowych instalacji miesięcznie.

We wrześniu IBM oznajmił o kolejnych usprawnieniach swojego komputera średniej wielkości Application System/400, który na świecie osiągnął obecnie liczbę 5 tys. nowych instalacji miesięcznie. W zakresie sprzętowym modyfikacje obejmują:

- nowy typ tablic dyskowych RAID-5 (Redundant Array of Independent Disks/level 5);

- szybszy cartridge 1.28 GB, 1.25" na taśmy magnetycznne;

- terminale InfoWindow II, dopuszczające grafikę osiągalną na PS/2.

Ponadto IBM przedstawił własności wprowadzanego w połowie września nowego systemu operacyjnego OS/400 Version 2 Release 2 (V2R2), który dopuszcza więcej operacji sieciowych z terminalami klienckimi (ulepszony Macintoshowy DAL - Data Access Language) niż poprzednia jego wersja. Poprawiono również APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking), dzięki czemu AS/400 uzyska łatwiejszą komunikację z komputerami mainframe produkcji IBM. Procedury APPN - VTAM (Virtual Telecommunications Access Mathod) dopuszczają obecnie m.in więcej rodzajów łączy.

IBM zadeklarował też, że będzie dążył do większej otwartości AS/400. Jego oprogramowanie ma wkrótce spełniać zalecenia POSIX/IEEE oraz OSF/DCE (Open Software Foundation / Distributed Computing Environment) dla środowisk rozproszonych. Cena systemu operacyjnego OS/400 V2R2 waha się od 1.8 tys. USD do 168 tys. USD, w zależności od typu procesora, dla którego jest przeznaczony.


TOP 200