IBM poszerza platformę zarządzania danymi

Laboratoria IBM pracują nad szeregiem ulepszeń platformy zarządzania danymi IBM DB2, skupiając się głównie na zagadnieniach hurtowni danych i integracji, jak również na samozarządzającym się (autonomicznym) systemie przetwarzania.

Realizowane projekty mają uczynić z platformy bazodanowej lepszy system integracji danych pochodzących z różnych źródeł, obejmujących informacje przechowywane w bazach danych innych dostawców. Projektanci z IBM opracowują także dodatkowe możliwości samostrojenia i pracują nad szerszym wsparciem grid computing, w którym to modelu rozproszone, heterogeniczne systemy są łączone w celu zapewnienia wirtualnej puli zasobów przetwarzania dla pracujących aplikacji.

Przedstawiciele firmy zapewniają, że ta strategia zarządzania danymi różni się od przyjętej przez konkurentów – Microsoft i Oracle – tym, że IBM preferuje podejście sfederowane, w którym dane są przechowywane i udostępniane z różnych lokalizacji, a nie gromadzone na jednej monolitycznej platformie danych.

Zobacz również:

  • Rząd przyjął projekt o ułatwieniach w budowie szerokopasmowego internetu

Jeden z projektów , o kryptonimie Masala – indiańskie określenie mikstury różnych przypraw, skupia się na wykrywaniu informacji w olbrzymich wolumenach rozproszonych danych, obejmujących również te, które nie są przechowywane w hurtowniach danych.

Produkt DB2 Information Integrator już teraz wspomaga dostęp do informacji przechowywanych w rozproszonych lokalizacjach. Masala rozszerza te możliwości w kierunku lepszego spożytkowania informacji w sytuacji, kiedy może być ona udostępniana centralnie. Obejmuje to zarządzanie metadanymi w celu śledzenia informacji o danych będących przedmiotem integracji i zapewnienia szybszego dostępu do rozproszonych danych.

Produkt Masala ma być dostępny dla testów beta jeszcze pod koniec roku, a w postaci finalnej spodziewany jest w roku przyszłym.

Częścią inicjatywy autonomicznego przetwarzania jest LEO (Learning Optimizer), oprogramowanie “uczące się” powiązań pomiędzy zestawami danych w celu poprawienia wydajności kwerendowania. Oprogramowanie to, ucząc się korelacji pomiędzy danymi, powinno zapobiegać nadmiarowości w kwerendowaniu danych. LEO ma pojawić się na przestrzeni 12 do 18 miesięcy.

Inicjatywa autonomicznego przetwarzania ma na celu uwolnienie administratorów baz danych od pracochłonnych zadań, które powinny być zautomatyzowane.

IBM zmierza także do tego, aby platforma zarządzania danymi odgrywała główną rolę w przetwarzaniu siatkowym przedsiębiorstwa. Firma zamierza rozbudowywać swoje technologie sfederowania danych, replikacji, klastrowania i wysokiej wydajności w kierunku zapewniania możliwości przetwarzania siatkowego (grid computing). Ponadto IBM zamierza opracować własną wersję zestawu narzędzi Globus do budowania siatek przetwarzania. Firma chce zapewnić wirtualizację dostępu do systemów, które powinny być traktowane jako jeden - działający w postaci siatki.

Firma opracowuje także technologie replikacji danych używające systemów ciągłego kolejkowania do transportu zmian w danych. Ciągłe kolejkowanie to system komunikatów, który zapewnia potwierdzenia odbioru komunikatów. Wykorzystuje się tu technologie messagingu IBM MQ Series.

IBM uważa, że koncepcja automatycznej integracji stanie się popularna w ciągu następnych pięć do dziesięciu lat.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200