IBM: inicjatywa open source w zarządzaniu systemami

IBM, wraz z inni udziałowcami, ma zamiar zaproponować Eclipse Foundation inicjatywę open source w dziedzinie zarządzania systemami, obejmującej również zarządzanie SOA.

Przedsięwzięcie, nazwane roboczo skrótem COSMOS (Community-driven Systems Management In Open Source), jest propozycją projektu Eclipse skupiającego się na narzędziach zarządzania systemami. Celem inicjatywy COSMOS jest zarządzanie SOA i innymi środowiskami.

Podstawowe cele COSMOS to: zbieranie danych o komponentach serwerowych, monitorowanie interfejsów użytkownika, modelowanie i wdrażanie zasobów. Standardy brane pod uwagę w projekcie COSMOS to m.in. specyfikacje przemysłowe obejmujące: WSDM (Web Services Distributed Management), JMX (Java Management Extensions) i ARM (Application Resource Management) Open Group. Inne projekty, takie jak projekt zarządzania cyklem życia aplikacji Eclipse Corona, czy Eclipse Test & Performance Tools Platform, także mają odgrywać pewną rolą w tym projekcie.

Zobacz również:

Nie podano jeszcze daty, kiedy inicjatywa ta zostanie przedłożona Eclipse Foundation.