IBM Polska i Polcom stworzyły centrum systemów pamięci masowych

IBM Polska i krakowski Polcom stworzyły centrum pokazowe systemów pamięci masowych IBM - Open Systems Storage Center (OSSC).

IBM Polska i krakowski Polcom stworzyły centrum pokazowe systemów pamięci masowych IBM - Open Systems Storage Center (OSSC).

Mieści się ono w siedzibie krakowskiej firmy i jest pierwszym tego typu centrum w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego budowa, której koszt szacuje się na 100 tys. USD, została sfinansowana przez polski oddział IBM.

Z usług OSSC mogą korzystać zarówno klienci końcowi, jak i potencjalni partnerzy IBM - projektanci dużych systemów informatycznych. W centrum prezentowane są dwa rozwiązania IBM: zbudowane w technologii SSA (Serial Storage Architecture) i otwarte systemy bibliotek taśmowych Maxtar.

Klient może porównać ich działanie na różnych platformach systemowych - kilku wersjach Unixa, VMS, NetWare czy Windows NT. W krakowskim centrum prezentowany jest m.in. system macierzy dyskowych SSA, pracujący w klastrze pod kontrolą systemu Windows NT.