IBM France - również gorsze wyniki

Wyniki finansowe IBM France za 1991 r. były gorsze niż przed rokiem. Dochody spadły o 2,1% a zyski (po odliczeniu podatków) aż o 60%, tj. o 160 mln USD.

Wyniki finansowe IBM France za 1991 r. były gorsze niż przed rokiem. Dochody spadły o 2,1% a zyski (po odliczeniu podatków) aż o 60%, tj. o 160 mln USD. Wprawdzie eksport wzrósł o 3,2%, ale sprzedaż we Francji zmniejszyła się o 6,2%. Gorsze wskaźniki IBM tłumaczy przeprowadzaniem restrukturyzacji i kosztami inwestycyjnymi. Kompania kontynuuje działania zmniejszające koszty i obejmujące zwolnienia pracowników, przeznaczając jednocześnie duże kwoty na inwestycje. W br. przekroczą one 420 mln USD.


TOP 200