IBM Cloud wkracza na polską wieś

KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) wybrał chmurowe rozwiązanie IBM Cloud w celu modernizacji swojej platformy e-learningowej. Dlatego opracowany przez KRUS nowy kurs tego typu, poruszający kwestię bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na wsi, zostanie im udostępniony za pośrednictwem chmury firmy IBM.

Rozszerzenie programów szkoleniowych dedykowanych dla młodzieży szkolnej i skupiających się na zapobieganiu wypadkom w gospodarstwach rolnych do chmury, pomoże zwiększyć znajomość zasad bezpieczeństwa pracy.

W opinii znawców tematu rolnictwo jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów, gdzie ryzyko obrażeń i wypadków zagrażających zdrowiu i życiu jest bardzo wysokie. Wiedząc o tym KRUS od dawna udostępnia materiały edukacyjne w postaci broszur prewencyjnych. Jednak w tym roku KRUS zdecydował się rozszerzyć program szkoleń prewencyjnych, sięgając po platformę IBM Cloud, realizując inne zadania przy użyciu tradycyjnej infrastruktury IT, pracującej w modelu on-premise.

Zobacz również:

  • Jak cyfryzują się polskie przedsiębiorstwa
  • HPE wspiera badania nad technologiami kwantowymi

Poprzez wdrożenie strategii chmury hybrydowej, KRUS będzie mógł skalować zasoby platformy e-learningowej, odpowiednio zwiększając i zmniejszając zapotrzebowanie w zależności od aktywności użytkowników. Możliwe będzie również łatwe przejście do usług chmurowych o wyższej wartości dodanej, takich jak AI, IoT i analityki w celu zwiększenia atrakcyjności oferowanych szkoleń i funkcjonalności, zachęcających dzieci ze środowisk wiejskich do poszerzania swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa.

„Przeniesienie platformy e-learningowej do chmury pozwoli nam dotrzeć do większej liczby młodych ludzi, potencjalnie narażonych na wypadki w gospodarstwach rolnych” – powiedział Wacław Bejtan, Wicedyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji w KRUS. „W dobie urządzeń mobilnych, szkolenia online bardzo zwiększają zasięg i liczbę odbiorców, umożliwiając lepsze wdrażanie zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy na wsi” – dodaje.

„Miesiące letnie są krytyczne jeśli chodzi o liczbę wypadków na wsi. Decydując się na zbudowanie swojej platformy e-learningowej w oparciu o IBM Cloud, KRUS zyskał elastyczność w zarządzaniu nią, zwiększył jej innowacyjność, a przez to wyszedł naprzeciw oczekiwaniom współczesnych rolników” – mówi Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie. „KRUS jest jedną z wielu instytucji rządowych i firm, które wybierają rozwiązania chmury hybrydowej, aby lepiej komunikować się z klientami”, dodaje.

Źródło: IBM

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200