I Konferencja "QNX in Real World"

Pierwsza w Polsce konferencja na temat zastosowań systemu operacyjnego czasu rzeczywistego QNX odbyła się 10 stycznia br. w Warszawie. Zainteresowanie konferencją przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów, firmy X-Serwis i Polskiego Komitetu CAMAC, gdyż wzięło w niej udział ponad 400 osób z całego kraju.

Pierwsza w Polsce konferencja na temat zastosowań systemu operacyjnego czasu rzeczywistego QNX odbyła się 10 stycznia br. w Warszawie. Zainteresowanie konferencją przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów, firmy X-Serwis i Polskiego Komitetu CAMAC, gdyż wzięło w niej udział ponad 400 osób z całego kraju.

W części technicznej zaprezentowano najnowszą wersję systemu operacyjnego QNX (4.22) wraz z pakietem GUI o nazwie Photon (animacja obiektów na ekranie jest realizowana szybciej niż odświeżanie obrazu monitora), a także stan prac nad Neutrino 64-bitową wersją QNX, opartą o nanojądro.

W części poświęconej zastosowaniom przedstawiono wdrożenia QNX na terenie Polski w tak różnorodnych obszarach: przemysł (rozproszony system Monitorowania i Sterowania Instalacjami Przemysłowymi firmy MeraWay), telekomunikacja (system AFTN wymiany depesz dla Agencji Ruchu Lotniczego oparty na centrali ASPT firmy Next), wojskowość (rozproszony system symulacji lotniczych), handel (wspomaganie zarządzania firmy X-serwis), medycyna (rejestrator posturograficzny) i nauka (laboratorium w Instytucie Automatyki Politechniki Warszawskiej stworzone przez Krzysztofa Sachę, autora pierwszej polskiej książki o QNX).

Konferencji towarzyszyła wystawa, na której krajowe i zagraniczne firmy zaprezentowały sprzęt oraz oprogramowanie dla systemu QNX, a także gotowe aplikacje i kompleksowe systemy użytkowe pracujące w środowisku QNX.

QNX jest wielozadaniowym systemem operacyjnym czasu rzeczywistego pracującym w lokalnych sieciach komputerów PC, opartym na standardzie POSIX i tym samym dosyć podobnym do Unixa. Podstawowymi cechami systemu są: możliwość jednoczesnego wykorzystania przez wielu użytkowników, pracujących przy swoich terminalach, możliwość pracy w sieci i krótki czas reakcji na zdarzenia, umożliwiający pracę w wymagających aplikacjach sterujących oraz pomiarowych.

W systemach czasu rzeczywistego bardzo istotne jest zapewnienie niezawodności działania. Implementacja mechanizmów niezawodnościowych w systemie QNX jest przejrzysta, a łatwość dodawania nowych elementów pozwala na realizację stopniowego zawieszania się i podnoszenia systemu.

Jednym z parametrów charakteryzujących wydajność QNX jest szybkość przełączania procesów. Dla procesora Pentium 60 MHz wynosi ona zaledwie 4 mikrosekundy i jest lepsza (także w przypadku w procesora 486DX 33 MHZ zarządzanego QNX) od procesora Alpha 150 MHz zarządzanego OSF/1 czy RS6000 62 MHz zarządzanego AIX 3.2. Inną, nie mniej ważną cechą, jest jego małe zapotrzebowanie na pamięć operacyjną, umożliwiające stosowanie QNX w prostych systemach wbudowanych oraz systemach mobilnych. Minimalne wymagania sprzętowe systemu QNX to: procesor 80286 i magistrala AT-BUS.

Jednostanowiskowa licencja na QNX 4.2 kosztuje 250 DEM, ale dla tych z uczelni, które w ramach swojej działalności dydaktycznej lub naukowo-badawczej będą chciały umożliwić studentom zdobycie praktycznego doświadczenia w programowaniu i użytkowaniu systemu, producent oprogramowania, kanadyjska firma QNX Software Systems, od ubiegłego roku oferuje Program Edukacyjny związany ze znacznymi upustami. Zniżki dotyczą oprogramowania, dodatkowych kopii dokumentacji, osprzętu sieciowego Arcnet, obsługi technicznej itp.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200