Hypertekst i hypermedia a SMGL

Jednym z obiecujących zastosowań dla technik CD-ROM, jest przechowywanie treści opracowań, podręczników, instrukcji obsługi, katalogów czy norm na jednej dyskietce. Każdy z tych dokumentów może być powiązany z innym systemem odnośników i indeksów, czy tzw. dokumentów związanych. Przeglądając zbiór tekstów przy użyciu czytnika CD-ROM i odpowiedniego oprogramowania użytkownik powinien mieć w każdej chwili wgląd w interesujący go dokument związany, określony przypisem, indeksem czy w jakiś inny sposób (np. za pomocą słów kluczowych czy szukanych fraz tekstu).

Jednym z obiecujących zastosowań dla technik CD-ROM, jest przechowywanie treści opracowań, podręczników, instrukcji obsługi, katalogów czy norm na jednej dyskietce. Każdy z tych dokumentów może być powiązany z innym systemem odnośników i indeksów, czy tzw. dokumentów związanych. Przeglądając zbiór tekstów przy użyciu czytnika CD-ROM i odpowiedniego oprogramowania użytkownik powinien mieć w każdej chwili wgląd w interesujący go dokument związany, określony przypisem, indeksem czy w jakiś inny sposób (np. za pomocą słów kluczowych czy szukanych fraz tekstu).

W odróżnieniu od prostej metody przechowywania wielu plików tekstowych na dysku (tzw. linear text) a następnie wyszukiwania interesujących fraz za pomocą np. oprogramowania związanego z edytorem tekstu, hypertekst zawiera wbudowane w swoją treść możliwości wykonania "skoku" z czytanego, bieżącego tekstu do odpowiedniego dokumentu związanego. Przez analogię wprowadzono również pojęcie hypermedium - jest to taki plik, który posiada wbudowane możliwości "skoku" do związanych z nim innych materiałów, zawierających tekst, grafikę, dźwięk i wideo.

Jest kilka możliwości przekształcenia zbioru dokumentów typu linear text w hypertekst. Można je wykonywać przy użyciu prostego i taniego oprogramowania lub narzędzi "high end", które cały proces konwersji wykonują automatycznie. Większość tego typu programów posługuje się językiem zaznaczeń SMGL (Standardized General Markup Language), który odpowiednio zaznacza słowa kluczowe lub frazy tekstu i jednocześnie dopisuje w połączonych z tym tekstem polach rodzaj akcji jaka powinna nastąpić po np. kliknięciu myszą na zaznaczeniu.

Jednym z takich zestawów narzędzi jest część pakietu Microsoft Multimedia Development Kit, o nazwie Multimedia Viewer. Współpracując razem z procesorem tekstu Word for Windows, który służy do zaznaczania istotnych fragmentów tekstu, Viewer posiada kilka modułów, dzięki którym możemy utworzyć skompilowany hipertekst lub hypermedia. Mogą być one następnie uruchamiane pod kontrolą Windows lub Multimedia Extensions for Windows jako samodzielne aplikacje. Powstałe aplikacje są podobne do Windows Help, bez ograniczeń na wielkość hipertekstu. Dodatkową zaletą Viewera jest automatyczne tworzenie indeksu słów kluczowych, niezależnie od wielkości hypertekstu. Utworzone za pomocą Viewera aplikacje nie wymagają oddzielnych zezwoleń do ich swobodnego odtwarzania oraz mogą być specjalnie przygotowane (optymalizowane) ze względu na przeniesienie na CD-ROM.

O ważności dalszych udoskonalań standardu SGML niech świadzy zapowiedź powołania w kwietniu br. stowarzyszenia SMGL Open. Wśród założycieli tej organizacji wymienia się firmy SoftQuad, Avalanche Development Co. i Interleaf Inc.

Celem stowarzyszenia SMGL Open jest dalsza dyskusja nad założeniami standardu, szczególnie w zastosowaniach związanych z edukacją. Zdaniem jednego z założycieli SMGL Open, F. Gilbaine, "standard SMGL jest bardzo złożony. Zależnie od rodzaju implementacji może zaistnieć systuacja, w której w sposób łatwy nie można wymieniać informacji (np. w razie jej aktualizacji). Chcemy przypatrzyć się tym problemom i rozwiązać je".

Firma Frame Technology zapowiada powołanie podobnego forum producentów i użytkowników aplikacji wykorzystujących SMGL, tym razem w zastosowaniach związanych z przemysłem. Być może obie te inicjatywy połączą się do kwietnia w jedną.


TOP 200